Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sonata (zaleplon) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - N05CF03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelSonata
ATC codeN05CF03
Werkzame stofzaleplon
ProducentMeda AB

A. FABRIKANT(EN) VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte

MEDA Manufacturing GmbH,

Neurather Ring 1,

51063 Keulen,

Duitsland

B. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN VERBONDEN AAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN HET GEBRUIK

Aan medisch voorschrift onderworpen geneesmiddel.

C. ANDERE VOORWAARDEN EN EISEN DIE DOOR DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN MOETEN WORDEN NAGEKOMEN

Periodieke veiligheidsverslagen (PSUR’s)

De vergunninghouder dient voor dit geneesmiddel periodieke veiligh idsv rslagen in, overeenkomstig de vereisten zoals uiteengezet in de lijst van uniale referentiedata n indieningsfrequenties voor

periodieke veiligheidsverslagen (EURD-lijst), waarin voorzien wordt in artikel 107 quater, onder punt

7 van Richtlijn 2001/83/EG. Deze lijst is gepubliceerd op het Eugeregistreerdopese webportaal voor

geneesmiddelen.

 

 

D. VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN

 

 

langer

DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL

Niet van toepassing.

niet

 

Geneesmiddel

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld