Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Targretin (bexarotene) – Etikettering - L01XX25

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTargretin
ATC codeL01XX25
Werkzame stofbexarotene
ProducentEisai Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

TEKST OP HET DOOSJE EN ETIKET OP DE FLACON

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Targretin 75 mg zachte capsules

Bexaroteen

2.GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL

Elke capsule bevat 75 mg bexaroteen.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sorbitol. Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

100 zachte capsules

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Voor oraal gebruik

In zijn geheel doorslikken

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30 C

De fles zorgvuldig gesloten houden.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Eisai Ltd.

Mosquito Way

Hatfield

Hertfordshire

AL10 9SN

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/01/178/001

13.PARTIJNUMMER

Partij

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Targretin 75 mg

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld