Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tasmar (tolcapone) – Etikettering - N04BX01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTasmar
ATC codeN04BX01
Werkzame stoftolcapone
ProducentMeda AB

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

Omdoos en flesetiket, 30, 60, 100, 200 filmomhulde tabletten

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tasmar 100 mg filmomhulde tabletten

Tolcapon

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Iedere filmomhulde tablet bevat 100 mg tolcapon

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat tevens lactose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 filmomhulde tabletten

60 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

200 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik.

De tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt. De tabletten niet breken of fijnmaken. Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Zweden

12.NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/044/007 (30 tabletten)

EU/1/97/044/008 (60 tabletten)

EU/1/97/044/003 (100 tabletten)

EU/1/97/044/0010 (200 tabletten)

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

U.R.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Tasmar 100 mg (alleen van toepassing op de omdoos)

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

Omdoos voor doordrukstrips, 30 en 60 filmomhulde tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tasmar 100 mg filmomhulde tabletten

Tolcapon

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Iedere filmomhulde tablet bevat 100 mg tolcapon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat tevens lactose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 filmomhulde tabletten

60 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik.

De tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt. De tabletten niet breken of fijnmaken. Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Zweden

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/044/001 (30 tabletten)

EU/1/97/044/002 (60 tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

U.R.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Tasmar 100 mg (alleen van toepassing op de omdoos)

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tasmar 100 mg filmomhulde tabletten

Tolcapon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Meda AB

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Charge

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

Omdoos en flesetiket, 100 filmomhulde tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tasmar 200 mg filmomhulde tabletten

Tolcapon

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 filmomhulde tablet bevat 200 mg tolcapon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat tevens lactose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

100 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik.

De tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt. De tabletten niet breken of fijnmaken. Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Zweden

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/044/006 100 tabletten

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

U.R.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Tasmar 200 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD:

Omdoos en doordrukstrips, 30 en 60 filmomhulde tabletten

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tasmar 200 mg filmomhulde tabletten

Tolcapon

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 filmomhulde tablet bevat 200 mg tolcapon

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat tevens lactose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 filmomhulde tabletten

60 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik.

De tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt. De tabletten niet breken of fijnmaken. Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Meda AB

Pipers väg 2A

S-170 09 Solna

Zweden

12. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/97/044/004 30 tabletten

EU/1/97/044/005 60 tabletten

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

U.R.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Tasmar 200 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tasmar 200 mg filmomhulde tabletten

Tolcapon

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Meda AB

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld