Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tekturna (aliskiren) – Etikettering - C09XA02

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTekturna
ATC codeC09XA02
Werkzame stofaliskiren
ProducentNovartis Europharm Ltd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD VOUWDOOS VOOR EENHEIDSVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tekturna 150 mg filmomhulde tabletten

 

Aliskiren

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 filmomhulde tabletten

langer

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

50 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

niet90 filmomhulde tabletten

 

Oraal gebruik.

Geneesmiddel8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten h t b r ik en zicht van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

 

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

 

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

 

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

geregistreerd

 

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

langer

 

 

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

EU/1/07/408/001

7 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

EU/1/07/408/002

14 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

EU/1/07/408/003

28 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

EU/1/07/408/004

30 filmomhulde tabletten

 

 

 

 

EU/1/07/408/005

niet

 

 

 

 

50 filmomhulde table

en

 

 

 

 

EU/1/07/408/006

56 filmomhulde tabl

en

 

 

 

 

EU/1/07/408/008

90 filmomhulde tabl tten

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel16. INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

Geneesmidd l op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturna 150 mg

GEGEVENS DIE TENMINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING

BLISTERVERPAKKING (KALENDER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

 

 

Tekturna 150 mg filmomhulde tabletten

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

 

 

 

BRENGEN

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

langer

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag

niet

 

 

 

 

5.

OVERIGE

 

 

 

 

 

 

Maandag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD INTERMEDIAIRE DOOS VAN MULTIVERPAKKING (ZONDER BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tekturna 150 mg filmomhulde tabletten

 

Aliskiren

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 filmomhulde tabletten

langer

 

Onderdeel van een multiverpakking met 20 verpakkingen die lk 14 tabletten bevatten. 28 filmomhulde tabletten

Onderdeel van een multiverpakking met 3 verpakki gen die elk 28 tabletten bevatten. 49 filmomhulde tabletten

Onderdeel van een multiverpakking met 2 verpakkingen die elk 49 tabletten bevatten.

 

5.

 

niet

 

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Geneesmiddel

 

 

Oraal gebruik.

 

 

Voor gebruik de bijsluiter lez n.

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten h t b r ik en zicht van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

EXP

 

 

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

Novartis Europharm Limited

geregistreerd

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

EU/1/07/408/007

 

 

 

 

84 filmomhulde tabletten (3x28)

 

 

EU/1/07/408/009

98 filmomhulde tabletten (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

 

13. PARTIJNUMMER

langer

 

Lot

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

Geneesmiddel

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Tekturna 150 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VAN MULTIVERPAKKING (MET BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tekturna 150 mg filmomhulde tabletten

 

Aliskiren

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke filmomhulde tablet bevat 150 mg aliskiren (als hemifumaraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

84 filmomhulde tablettenlanger Multiverpakking met 3 verpakkingen die elk 28 tabletten b vatt n. 98 filmomhulde tabletten

Multiverpakking met 2 verpakkingen die elk 49 tabletten bevatten. 280 filmomhulde tabletten

Multiverpakking met 20 verpakkingen die elk 14 t b etten bevatten.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)nietOraal gebruik.

 

Voor gebruik de bijsluiter lez n.

 

 

Geneesmiddel

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten h t b r ik en zicht van kinderen houden.

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

EXP

 

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

Novartis Europharm Limited

geregistreerd

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

EU/1/07/408/007

 

 

 

 

84 filmomhulde tabletten (3x28)

 

 

EU/1/07/408/009

98 filmomhulde tabletten (2x49)

 

 

 

 

EU/1/07/408/010

280 filmomhulde tabletten (20x14)

 

 

 

 

13. PARTIJNUMMER

langer

 

Lot

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

Geneesmiddel

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Tekturna 150 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD VOUWDOOS VOOR EENHEIDSVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tekturna 300 mg filmomhulde tabletten

 

Aliskiren

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 filmomhulde tabletten

langer

14 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

50 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)nietOraal gebruik.

 

Voor gebruik de bijsluiter lez n.

 

 

Geneesmiddel

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten h t b r ik en zicht van kinderen houden.

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

EXP

 

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DEgeregistreerdHANDEL BRENGENNovartis Europharm LimitedWimblehurst RoadHorshamWest Sussex, RH12 5ABVerenigd KoninkrijkEU/1/07/408/011EU/1/07/408/012EU/1/07/408/013EU/1/07/408/014EU/1/07/408/015EU/1/07/408/016 7 filmomhulde tabletten14 filmomhulde tabletten28 filmomhulde tabletten30 filmomhulde tabletten50 filmomhulde tabletten56 filmomhulde tabletten

 

13.

PARTIJNUMMER

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

niet

 

 

 

14.

 

 

 

 

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

Tektur a 300 mg

GEGEVENS DIE TENMINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING

BLISTERVERPAKKING (KALENDER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

 

 

Tekturna 300 mg filmomhulde tabletten

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

 

Aliskiren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL

 

 

 

 

BRENGEN

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

langer

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag

niet

 

 

 

 

5.

OVERIGE

 

 

 

 

 

 

Maandag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD INTERMEDIAIRE DOOS VAN MULTIVERPAKKING (ZONDER BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tekturna 300 mg filmomhulde tabletten

 

Aliskiren

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 filmomhulde tabletten

langer

 

Onderdeel van een multiverpakking met 20 verpakkingen die lk 14 tabletten bevatten. 28 filmomhulde tabletten

Onderdeel van een multiverpakking met 3 verpakki gen die elk 28 tabletten bevatten. 30 filmomhulde tabletten

Onderdeel van multiverpakking met 3 verpakkingen die elk 30 tabletten bevatten.

 

 

49 filmomhulde tabletten

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel van een multiverpakking met 2 v rpakkingen die elk 49 tabletten bevatten.

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

Voor gebruik de bijslu ter lezen.

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

Buiten h t b reik en zicht van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

 

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

 

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

 

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

geregistreerd

 

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

EU/1/07/408/017

 

 

langer

 

 

 

84 filmomhulde tabletten (3x28)

 

 

 

EU/1/07/408/018

90 filmomhulde tabletten (3x30)

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 filmomhulde tabletten (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 filmomhulde tab etten (20x14)

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

Geneesmiddel op

edisch voorschrift.

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

Tekturna 300 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VAN MULTIVERPAKKING (MET BLAUW KADER)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tekturna 300 mg filmomhulde tabletten

 

Aliskiren

geregistreerd

 

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg aliskiren (als hemifumaraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

84 filmomhulde tabletten

langer

 

Multiverpakking met 3 verpakkingen die elk 28 tabletten b vatt n. 90 filmomhulde tabletten

Multiverpakking met 3 verpakkingen die elk 30 tabletten bevatten. 98 filmomhulde tabletten

Multiverpakking met 2 verpakkingen die elk 49 t b etten bevatten.

 

 

280 filmomhulde tabletten

 

niet

 

 

 

 

 

 

 

Multiverpakking met 20

verpakkingen d lk 14 abletten bevatten.

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

Oraal gebruik.

 

 

 

 

Voor gebruik de bijslu ter lezen.

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

Buiten h t b reik en zicht van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

 

10.

BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

 

 

 

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE

 

 

 

AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

geregistreerd

 

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

 

 

HANDEL BRENGEN

 

 

 

 

 

 

 

Novartis Europharm Limited

 

 

 

 

 

 

 

Wimblehurst Road

 

 

 

 

 

 

 

 

Horsham

 

 

 

 

 

 

 

 

West Sussex, RH12 5AB

 

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

 

 

EU/1/07/408/017

 

 

langer

 

 

 

84 filmomhulde tabletten (3x28)

 

 

 

EU/1/07/408/018

90 filmomhulde tabletten (3x30)

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/019

98 filmomhulde tabletten (2x49)

 

 

 

 

 

EU/1/07/408/020

280 filmomhulde tab etten (20x14)

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

niet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

Geneesmiddel op

edisch voorschrift.

 

 

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

 

Tekturna 300 mg

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld