Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telmisartan Teva (telmisartan) – Etikettering - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTelmisartan Teva
ATC codeC09CA07
Werkzame stoftelmisartan
ProducentTeva B.V.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Omdoos afpelbare blisterverpakkingen

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Telmisartan Teva 20 mg tabletten

Telmisartan

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 20 mg telmisartan.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sorbitol (E420). Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14x1 tabletten

28x1 tabletten

30x1 tabletten

40x1 tabletten

56x1 tabletten

60x1 tabletten

84x1 tabletten

90x1 tabletten

98x1 tabletten

100x1 tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

1.Haal een enkele blister los van de rest van de strip door deze voorzichtig langs de perforaties eromheen af te scheuren

2.Verwijder voorzichtig de bovenste papieren laag

3.Duw de tablet door de blootgestelde folie

4.Neem de tablet in uw mond en slik deze door met water of een andere geschikte vloeistof

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/610/001

14x1 tabletten

EU/1/09/610/002

28x1 tabletten

EU/1/09/610/003

30x1 tabletten

EU/1/09/610/004

40x1 tabletten

EU/1/09/610/005

56x1 tabletten

EU/1/09/610/006

60x1 tabletten

EU/1/09/610/007

84x1 tabletten

EU/1/09/610/008

90x1 tabletten

EU/1/09/610/009

98x1 tabletten

EU/1/09/610/010

100x1 tabletten

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Telmisartan Teva 20 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Omdoos blisterverpakkingen

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Telmisartan Teva 20 mg tabletten

Telmisartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 20 mg telmisartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sorbitol (E420). Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14x1 tabletten

28x1 tabletten

30x1 tabletten

40x1 tabletten

56x1 tabletten

60x1 tabletten

84x1 tabletten

90x1 tabletten

98x1 tabletten

100x1 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/610/031

14x1 tabletten

EU/1/09/610/032

28x1 tabletten

EU/1/09/610/033

30x1 tabletten

EU/1/09/610/034

40x1 tabletten

EU/1/09/610/035

56x1 tabletten

EU/1/09/610/036

60x1 tabletten

EU/1/09/610/037

84x1 tabletten

EU/1/09/610/038

90x1 tabletten

EU/1/09/610/039

98x1 tabletten

EU/1/09/610/040

100x1 tabletten

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Telmisartan Teva 20 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Omdoos afpelbare blisterverpakkingen

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Telmisartan Teva 40 mg tabletten telmisartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 40 mg telmisartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sorbitol (E420). Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14x1 tabletten

28x1 tabletten

30x1 tabletten

40x1 tabletten

56x1 tabletten

60x1 tabletten

84x1 tabletten

90x1 tabletten

98x1 tabletten

100x1 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

1.Haal een enkele blister los van de rest van de strip door deze voorzichtig langs de perforaties eromheen af te scheuren

2.Verwijder voorzichtig de bovenste papieren laag

3.Duw de tablet door de blootgestelde folie

4.Neem de tablet in uw mond en slik deze door met water of een andere geschikte vloeistof

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/610/011

14x1 tabletten

EU/1/09/610/012

28x1 tabletten

EU/1/09/610/013

30x1 tabletten

EU/1/09/610/014

40x1 tabletten

EU/1/09/610/015

56x1 tabletten

EU/1/09/610/016

60x1 tabletten

EU/1/09/610/017

84x1 tabletten

EU/1/09/610/018

90x1 tabletten

EU/1/09/610/019

98x1 tabletten

EU/1/09/610/020

100x1 tabletten

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Telmisartan Teva 40 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Omdoos blisterverpakkingen

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Telmisartan Teva 40 mg tabletten telmisartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 40 mg telmisartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sorbitol (E420). Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14x1 tabletten

28x1 tabletten

30x1 tabletten

40x1 tabletten

56x1 tabletten

60x1 tabletten

84x1 tabletten

90x1 tabletten

98x1 tabletten

100x1 tabletten

30 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/610/044

14x1 tabletten

EU/1/09/610/042

28x1 tabletten

EU/1/09/610/043

30x1 tabletten

EU/1/09/610/044

40x1 tabletten

EU/1/09/610/045

56x1 tabletten

EU/1/09/610/046

60x1 tabletten

EU/1/09/610/047

84x1 tabletten

EU/1/09/610/048

90x1 tabletten

EU/1/09/610/049

98x1 tabletten

EU/1/09/610/050

100x1 tabletten

EU/1/09/610/061

30 tabletten

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Telmisartan Teva 40 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Omdoos afpelbare blisterverpakkingen

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Telmisartan Teva 80 mg tabletten

Telmisartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 80 mg telmisartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sorbitol (E420). Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14x1 tabletten

28x1 tabletten

30x1 tabletten

40x1 tabletten

56x1 tabletten

60x1 tabletten

84x1 tabletten

90x1 tabletten

98x1 tabletten

100x1 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

1.Haal een enkele blister los van de rest van de strip door deze voorzichtig langs de perforaties eromheen af te scheuren

2.Verwijder voorzichtig de bovenste papieren laag

3.Duw de tablet door de blootgestelde folie

4.Neem de tablet in uw mond en slik deze door met water of een andere geschikte vloeistof

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/610/021

14x1 tabletten

EU/1/09/610/022

28x1 tabletten

EU/1/09/610/023

30x1 tabletten

EU/1/09/610/024

40x1 tabletten

EU/1/09/610/025

56x1 tabletten

EU/1/09/610/026

60x1 tabletten

EU/1/09/610/027

84x1 tabletten

EU/1/09/610/028

90x1 tabletten

EU/1/09/610/029

98x1 tabletten

EU/1/09/610/030

100x1 tabletten

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Telmisartan Teva 80 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Omdoos blisterverpakkingen

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Telmisartan Teva 80 mg tabletten

Telmisartan

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 80 mg telmisartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat sorbitol (E420). Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14x1 tabletten

28x1 tabletten

30x1 tabletten

40x1 tabletten

56x1 tabletten

60x1 tabletten

84x1 tabletten

90x1 tabletten

98x1 tabletten

100x1 tabletten

30 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik

Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/610/051

14x1 tabletten

EU/1/09/610/052

28x1 tabletten

EU/1/09/610/053

30x1 tabletten

EU/1/09/610/054

40x1 tabletten

EU/1/09/610/055

56x1 tabletten

EU/1/09/610/056

60x1 tabletten

EU/1/09/610/057

84x1 tabletten

EU/1/09/610/058

90x1 tabletten

EU/1/09/610/059

98x1 tabletten

EU/1/09/610/060

100x1 tabletten

EU/1/09/610/062

30 tabletten

13. PARTIJNUMMER

Charge

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Telmisartan Teva 80 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blister

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Telmisartan Teva 20 mg tabletten

Telmisartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Charge

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blister

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Telmisartan Teva 40 mg tabletten

Telmisartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blister

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Telmisartan Teva 80 mg tabletten telmisartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Charge

5. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld