Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tolucombi (telmisartan / hydrochlorothiazide) – Etikettering - C09DA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTolucombi
ATC codeC09DA07
Werkzame stoftelmisartan / hydrochlorothiazide
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolucombi 40 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 40 mg telmisartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat en sorbitol (E420).

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Tablet.

Blister (OPA/Al/PVC folie//Al-folie):

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

56 tabletten

60 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

100 tabletten

Blister (OPA/Al/PE folie met vochtabsorberend materiaal//Al-folie):

14 tabletten

98 tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/821/001

EU/1/13/821/002

EU/1/13/821/003

EU/1/13/821/004

EU/1/13/821/005

EU/1/13/821/006

EU/1/13/821/007

EU/1/13/821/008

EU/1/13/821/009

EU/1/13/821/010

EU/1/13/821/031

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

UR.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Tolucombi 40 mg/12,5 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolucombi 40 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE

Alleen op blisters met 7 tabletten

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 80 mg telmisartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat en sorbitol (E420).

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Tablet.

Blister (OPA/Al/PVC folie//Al-folie):

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

56 tabletten

60 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

100 tabletten

Blister (OPA/Al/PE folie met vochtabsorberend materiaal//Al-folie):

14 tabletten

98 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/821/011

EU/1/13/821/012

EU/1/13/821/013

EU/1/13/821/014

EU/1/13/821/015

EU/1/13/821/016

EU/1/13/821/017

EU/1/13/821/018

EU/1/13/821/019

EU/1/13/821/020

EU/1/13/821/032

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

UR.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Tolucombi 80 mg/12,5 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolucombi 80 mg/12,5 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

Alleen op blisters met 7 tabletten

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD KARTONNEN DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolucombi 80 mg/25 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 80 mg telmisartan en 25 mg hydrochloorthiazide.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat en sorbitol (E420).

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Tablet.

Blister (OPA/Al/PVC folie//Al-folie):

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

56 tabletten

60 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

100 tabletten

Blister (OPA/Al/PE folie met vochtabsorberend materiaal//Al-folie):

14 tabletten

98 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/821/021

EU/1/13/821/022

EU/1/13/821/023

EU/1/13/821/024

EU/1/13/821/025

EU/1/13/821/026

EU/1/13/821/027

EU/1/13/821/028

EU/1/13/821/029

EU/1/13/821/030

EU/1/13/821/033

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

UR.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Tolucombi 80 mg/25 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolucombi 80 mg/25 mg tabletten telmisartan/hydrochloorthiazide

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

Alleen op blisters met 7 tabletten

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld