Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tolura (telmisartan) – Etikettering - C09CA07

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTolura
ATC codeC09CA07
Werkzame stoftelmisartan
ProducentKrka, d.d., Novo mesto  

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD VERPAKKIG/DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolura 20 mg tabletten

telmisartan

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 20 mg telmisartan.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat en sorbitol (E420).

Lees de bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

56 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

100 tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten: EU/1/10/632/001

28 tabletten: EU/1/10/632/002

30 tabletten: EU/1/10/632/003

56 tabletten: EU/1/10/632/004

84 tabletten: EU/1/10/632/005

90 tabletten: EU/1/10/632/006

98 tabletten: EU/1/10/632/007

100 tabletten: EU/1/10/632/022

13.BATCHNUMMER

Lot:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Tolura 20 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER; OPA/Al/PVC Al

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolura 20 mg tabletten

telmisartan

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot:

5.OVERIGE

Enkel op blisters van 7 tabletten

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD VERPAKKIG/DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolura 40 mg tabletten

telmisartan

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 40 mg telmisartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat en sorbitol (E420).

Lees de bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

56 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

100 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten: EU/1/10/632/008

28 tabletten: EU/1/10/632/009

30 tabletten: EU/1/10/632/010

56 tabletten: EU/1/10/632/011

84 tabletten: EU/1/10/632/012

90 tabletten: EU/1/10/632/013

98 tabletten: EU/1/10/632/014

100 tabletten: EU/1/10/632/023

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Tolura 40 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER; OPA/Al/PVC Al

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolura 40 mg tabletten

telmisartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

Enkel op blisters van 7 tabletten

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD VERPAKKIG/DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolura 80 mg tabletten

telmisartan

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 80 mg telmisartan.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat en sorbitol (E420).

Lees de bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

14 tabletten

28 tabletten

30 tabletten

56 tabletten

84 tabletten

90 tabletten

98 tabletten

100 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

14 tabletten: EU/1/10/632/015

28 tabletten: EU/1/10/632/016

30 tabletten: EU/1/10/632/017

56 tabletten: EU/1/10/632/018

84 tabletten: EU/1/10/632/019

90 tabletten: EU/1/10/632/020

98 tabletten: EU/1/10/632/021

100 tabletten: EU/1/10/632/024

13. BATCHNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Tolura 80 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER; OPA/Al/PVC Al

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Tolura 80 mg tabletten

telmisartan

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. BATCHNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

Enkel op blisters van 7 tabletten

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld