Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Toviaz (fesoterodine fumarate) – Etikettering - G04BD11

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelToviaz
ATC codeG04BD11
Werkzame stoffesoterodine fumarate
ProducentPfizer Limited

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Buitenverpakking 4 mg

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

TOVIAZ 4 mg tabletten met verlengde afgifte fesoterodinefumaraat

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 4 mg fesoterodinefumaraat

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose en sojalecithine: zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 tabletten met verlengde afgifte

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

30 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

84 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

100 tabletten met verlengde afgifte

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Veiligheidsverzegeling

Niet gebruiken indien deze verpakking reeds geopend is.

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/386/001 7 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/002 14 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/003 28 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/019 30 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/004 56 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/005 98 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/011 84 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/017 100 tabletten met verlengde afgifte

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

TOVIAZ 4 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket blister 4 mg

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

TOVIAZ 4 mg tabletten met verlengde afgifte fesoterodinefumaraat

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Ltd (als MA Houder logo)

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Primaire verpakking HDPE fles - 4 mg

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

TOVIAZ 4 mg tabletten met verlengde afgifte fesoterodinefumaraat

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 4 mg fesoterodinefumaraat.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose en sojalecithine: zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

90 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/386/013 30 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/014 90 tabletten met verlengde afgifte

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD Buitenverpakking 8 mg

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

TOVIAZ 8 mg tabletten met verlengde afgifte fesoterodinefumaraat

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 8 mg fesoterodinefumaraat.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose en sojalecithine: zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

7 tabletten met verlengde afgifte

14 tabletten met verlengde afgifte

28 tabletten met verlengde afgifte

30 tabletten met verlengde afgifte

56 tabletten met verlengde afgifte

84 tabletten met verlengde afgifte

98 tabletten met verlengde afgifte

100 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Veiligheidsverzegeling

Niet gebruiken indien deze verpakking reeds geopend is.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/386/006 7 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/007 14 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/008 28 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/020 30 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/009 56 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/010 98 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/012 84 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/018 100 tabletten met verlengde afgifte

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

TOVIAZ 8 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket blister 8 mg

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

TOVIAZ 8 mg tabletten met verlengde afgifte fesoterodinefumaraat

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Ltd (als MA Houder logo)

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Primaire verpakking HDPE fles - 8 mg

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

TOVIAZ 8 mg tabletten met verlengde afgifte fesoterodinefumaraat

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 8 mg fesoterodinefumaraat

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose en sojalecithine: zie de bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

30 tabletten met verlengde afgifte

90 tabletten met verlengde afgifte

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/386/015 30 tabletten met verlengde afgifte

EU/1/07/386/016 90 tabletten met verlengde afgifte

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld