Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Trizivir (abacavir (as sulfate) / lamivudine /...) – Etikettering - J05AR04

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelTrizivir
ATC codeJ05AR04
Werkzame stofabacavir (as sulfate) / lamivudine / zidovudine
ProducentViiV Healthcare UK Limited  

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: OMDOOS BLISTERVERPAKKING x 60 FILMOMHULDE TABLETTEN

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmomhulde tabletten abacavir/lamivudine/zidovudine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat: abacavir 300 mg (als sulfaat) lamivudine 150 mg zidovudine 300 mg

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

60 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Maak het bijgesloten waarschuwingskaartje los, het bevat belangrijke informatie over de veiligheid van het product.

WAARSCHUWING! Neem, in geval van symptomen van een overgevoeligheidsreactie, ONMIDDELLIJK contact op met uw arts.

“Hier trekken”(aan waarschuwingskaartje)

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/156/002 ondoorschijnend PCTFE/PVC-Alu

EU/1/00/156/004 PVC/PCTFE/PVC-Alu/papier met een voor kinderen moeilijk te openen folie

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

trizivir

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER x 60 FILMOMHULDE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg tabletten abacavir/lamivudine/zidovudine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

ViiV Healthcare UK Limited

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: OMDOOS FLES x 60 FILMOMHULDE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmomhulde tabletten abacavir/lamivudine/zidovudine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat: abacavir 300 mg (als sulfaat) lamivudine 150 mg zidovudine 300 mg

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

60 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Maak het bijgesloten waarschuwingskaartje los, het bevat belangrijke informatie over de veiligheid van het product.

WAARSCHUWING! Neem, in geval van symptomen van een overgevoeligheidsreactie, ONMIDDELLIJK contact op met uw arts.

“Hier trekken”(aan waarschuwingskaartje)

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/156/003

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

trizivir

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: ETIKET FLES x 60 FILMOMHULDE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Trizivir 300 mg/150 mg/300 mg filmomhulde tabletten abacavir/lamivudine/zidovudine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat: abacavir 300 mg (als sulfaat) lamivudine 150 mg zidovudine 300 mg

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

60 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

ViiV Healthcare UK Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/00/156/003

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

TRIZIVIR TABLETTEN WAARSCHUWINGSKAART (blisterverpakking en flacon)

Kant 1

BELANGRIJK - WAARSCHUWINGSKAART

TRIZIVIR (abacavirsulfaat/lamivudine/zidovudine) tabletten

Draag deze kaart altijd bij u.

Omdat Trizivir abacavir bevat kunnen sommige patiënten die Trizivir gebruiken een overgevoeligheidsreactie (ernstige allergische reactie) ontwikkelen die levensbedreigend kan zijn indien men doorgaat met het gebruik van Trizivir. NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW ARTS voor advies over het al dan niet stoppen met het gebruiken van Trizivir als

1)u huiduitslag krijgt OF

2)u één of meer klachten krijgt uit ten minste TWEE van de volgende groepen:

-koorts

-kortademigheid, pijnlijke keel of hoesten

-misselijkheid of braken of diarree of buikpijn

-erge vermoeidheid of pijn in het hele lichaam of een algeheel gevoel van ziek zijn

Als u met Trizivir bent gestopt vanwege een dergelijke overgevoeligheidsreactie MAG U NOOIT MEER Trizivir, of een ander geneesmiddel dat abacavir bevat (

d.w.z. Kivexa, Ziagen of Triumeq

), gebruiken, omdat u anders binnen enkele uren een levensbedreigende verlaging van uw bloeddruk kunt krijgen of kunt overlijden.

Z.O.Z.

Kant 2

U moet onmiddellijk uw arts raadplegen als u denkt dat u een overgevoeligheidsreactie op Trizivir heeft.

Noteer hieronder naam en telefoonnummer van uw arts:

Naam arts:…………………………

Tel: ………………….…………….

Indien u uw arts niet kunt bereiken moet u zo snel mogelijk elders medische hulp zoeken (bijvoorbeeld op de Eerste Hulp afdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis).

Voor algemene informatie over Trizivir kunt u contact opnemen met ViiV Healthcare BV, tel: +31(0)30-6986060.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld