Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ultratard (insulin human) – Etikettering - A10AE01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelUltratard
ATC codeA10AE01
Werkzame stofinsulin human
ProducentNovo Nordisk A/S

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1.BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Ultratard 40 IE/ml

Suspensie voor injectie in een flacon

Humane insuline, rDNA

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

 

1 ml suspensie bevat 40 IE (1,4 mg) humane insuline, rDNA

geregistreerd

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

zinkchloride, natriumchloride, methylparahydroxybenzoaat, natriumacetaat, natriumhydroxide, zoutzuur en water voor injecties

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 flacon van 10 ml

 

 

 

 

5.

 

niet

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)langer

Voor subcutaan gebruik

 

Resuspenderen volgens de instructies

 

Lees vóór het gebruik de bijsluiter

 

 

BewarenGeneesmiddelbij +2°C – +8°C (in de koelkast)

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Tijdens het gebruik: binnen 6 weken gebruiken

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bevriezen

Bewaar het geneesmiddel in het kartonnen doosje

Tijdens het gebruik: niet gekoeld of boven +25°C bewaren

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOORgeregistreerdHET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

12.NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

13.PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANTlanger

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

niet

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Geneesmiddel

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1.BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Ultratard 40 IE/ml

Suspensie voor injectie in een flacon

Humane insuline, rDNA

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

 

1 ml suspensie bevat 40 IE (1,4 mg) humane insuline, rDNA

geregistreerd

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

zinkchloride, natriumchloride, methylparahydroxybenzoaat, natriumacetaat, natriumhydroxide, zoutzuur en water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

5 flacons van 10 ml

langer

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

Voor subcutaan gebruik

niet

 

Resuspenderen volgens de instructies

 

Geneesmiddel

 

Lees vóór het gebruik de bijsluiter

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Tijdens het gebruik: binnen 6 weken gebruiken

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOORgeregistreerdHET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

12.NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOORlangerHET IN DE HANDEL BRENGEN

13.PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANTBewaren bij +2°C – +8°C (in de koelkast)

14.ALGEMENE INDELING VOORnietDE AFLEVERINGGeneesmiddel op medisch voorschrift

15.GeneesmiddelINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Ultratard 40 IE/ml

Suspensie voor injectie

Humane insuline, rDNA

geregistreerd

2.WIJZE VAN TOEDIENING

s.c. gebruik

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.

PARTIJNUMMER

 

Charge:

 

 

 

 

5.

 

niet

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT,langerVOLUME OF EENHEID

10 ml

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1.BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Ultratard 100 IE/ml

Suspensie voor injectie in een flacon

Humane insuline, rDNA

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

 

1 ml suspensie bevat 100 IE (3,5 mg) humane insuline, rDNA

geregistreerd

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

zinkchloride, natriumchloride, methylparahydroxybenzoaat, natriumacetaat, natriumhydroxide, zoutzuur en water voor injecties

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 flacon van 10 ml

 

 

 

 

5.

 

niet

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)langer

Voor subcutaan gebruik

 

Resuspenderen volgens de instructies

 

Lees vóór het gebruik de bijsluiter

 

 

BewarenGeneesmiddelbij +2°C – +8°C (in de koelkast)

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Tijdens het gebruik: binnen 6 weken gebruiken

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bevriezen

Bewaar het geneesmiddel in het kartonnen doosje

Tijdens het gebruik: niet gekoeld of boven +25°C bewaren

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOORgeregistreerdHET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

12.NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

13.PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANTlanger

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

niet

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Geneesmiddel

 

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING OF, INDIEN DEZE ONTBREEKT, OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1.BENAMING VAN HET GENEESMIDDEL

Ultratard 100 IE/ml

Suspensie voor injectie in een flacon

Humane insuline, rDNA

2.

GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

 

1 ml suspensie bevat 100 IE (3,5 mg) humane insuline, rDNA

geregistreerd

 

 

 

 

3.

LIJST VAN HULPSTOFFEN

 

zinkchloride, natriumchloride, methylparahydroxybenzoaat, natriumacetaat, natriumhydroxide, zoutzuur en water voor injecties

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

5 flacons van 10 ml

langer

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

 

 

Voor subcutaan gebruik

niet

 

Resuspenderen volgens de instructies

 

Geneesmiddel

 

Lees vóór het gebruik de bijsluiter

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Tijdens het gebruik: binnen 6 weken gebruiken

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOORgeregistreerdHET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

12.NUMMERS VAN DE VERGUNNING VOORlangerHET IN DE HANDEL BRENGEN

13.PARTIJNUMMER VAN DE FABRIKANTBewaren bij +2°C – +8°C (in de koelkast)

14.ALGEMENE INDELING VOORnietDE AFLEVERINGGeneesmiddel op medisch voorschrift

15.GeneesmiddelINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Ultratard 100 IE/ml

Suspensie voor injectie

Humane insuline, rDNA

geregistreerd

2.WIJZE VAN TOEDIENING

s.c. gebruik

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.

PARTIJNUMMER

 

Charge:

 

 

 

 

5.

 

niet

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT,langerVOLUME OF EENHEID

10 ml

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld