Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Unituxin (dinutuximab) – Etikettering - L01XC

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelUnituxin
ATC codeL01XC
Werkzame stofdinutuximab
ProducentUnited Therapeutics Europe Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Unituxin 3,5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie dinutuximab

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

1 ml concentraat bevat 3,5 mg dinutuximab. Elke flacon bevat 17,5 mg dinutuximab in 5 ml.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Histidine

 

 

geregistreerd

 

 

 

Polysorbaat 20

 

 

 

Natriumchloride

 

 

 

Water voor injecties

 

 

 

Zie de bijsluiter voor verdere informatie.

 

 

 

 

 

 

1 flacon

 

langer

 

4.

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

Concentraat voor oplossing voor infusie

 

 

17,5 mg/5 ml

 

niet

 

 

 

 

 

5.

 

Geneesmiddel

 

 

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intraveneus gebruik.

 

 

 

Lees voor het gebruik

bijsluiter.

 

 

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN

 

BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren.

Niet in de vriezer bewaren.

De flacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

United Therapeutics Europe, Ltd.

Unither House

Curfew Bell Road

Chertsey, Surrey KT16 9FG

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1022/001

13. BATCHNUMMER

Lot

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

niet

langer

16.

Geneesmiddel

 

 

 

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

geregistreerd

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Unituxin 3,5 mg/ml dinutuximab

Intraveneus gebruik na verdunning

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

 

 

geregistreerd

 

 

 

 

 

 

 

4.

BATCHNUMMER

 

 

Lot

 

 

 

 

 

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

17,5 mg/5 ml

langer

 

 

 

 

 

 

 

6.

OVERIGE

niet

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld