Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Uptravi (selexipag) – Etikettering - B01AC27

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelUptravi
ATC codeB01AC27
Werkzame stofselexipag
ProducentActelion Registration Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD BUITENVERPAKKING – TITRATIEVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Uptravi 200 microgram filmomhulde tabletten

selexipag

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat 200 microgram selexipag

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

60 of 140 filmomhulde tabletten

Titratieverpakking

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter en de titratiegids.

Oraal gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actelion Registration Ltd.

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

Londen W4 4AL

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1083/001

EU/1/15/1083/002

EU/1/15/1083/003

EU/1/15/1083/004

EU/1/15/1083/005

EU/1/15/1083/006

EU/1/15/1083/007

EU/1/15/1083/008

EU/1/15/1083/009

EU/1/15/1083/010

EU/1/15/1083/011

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Uptravi 200 microgram

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Uptravi 200 microgram filmomhulde tabletten

Uptravi 400 microgram filmomhulde tabletten

Uptravi 600 microgram filmomhulde tabletten

Uptravi 800 microgram filmomhulde tabletten

Uptravi 1000 microgram filmomhulde tabletten

Uptravi 1200 microgram filmomhulde tabletten

Uptravi 1400 microgram filmomhulde tabletten

Uptravi 1600 microgram filmomhulde tabletten

selexipag

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat 200 microgram selexipag

Elke filmomhulde tablet bevat 400 microgram selexipag

Elke filmomhulde tablet bevat 600 microgram selexipag

Elke filmomhulde tablet bevat 800 microgram selexipag

Elke filmomhulde tablet bevat 1000 microgram selexipag

Elke filmomhulde tablet bevat 1200 microgram selexipag

Elke filmomhulde tablet bevat 1400 microgram selexipag

Elke filmomhulde tablet bevat 1600 microgram selexipag

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

10 filmomhulde tabletten

60 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actelion Registration Ltd.

Chiswick Tower 13th Floor

389 Chiswick High Road

Londen W4 4AL

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/15/1083/001

EU/1/15/1083/002

EU/1/15/1083/003

EU/1/15/1083/004

EU/1/15/1083/005

EU/1/15/1083/006

EU/1/15/1083/007

EU/1/15/1083/008

EU/1/15/1083/009

EU/1/15/1083/010

EU/1/15/1083/011

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Uptravi 200 microgram

Uptravi 400 microgram

Uptravi 600 microgram

Uptravi 800 microgram

Uptravi 1000 microgram

Uptravi 1200 microgram

Uptravi 1400 microgram

Uptravi 1600 microgram

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKINGEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Uptravi 200 microgram tabletten

Uptravi 400 microgram tabletten

Uptravi 600 microgram tabletten

Uptravi 800 microgram tabletten

Uptravi 1000 microgram tabletten

Uptravi 1200 microgram tabletten

Uptravi 1400 microgram tabletten

Uptravi 1600 microgram tabletten

selexipag

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actelion

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld