Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) – Etikettering - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelValtropin
ATC codeH01AC01
Werkzame stofsomatropin
ProducentBioPartners GmbH

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Valtropin 5 mg/1,5 ml poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie

Somatropine

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 injectieflacon poeder bevat 5 mg (15 IE) somatropine (3,33 mg/ml somatropine na reconstitutie met 1,5 ml oplosmiddel).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN geregistreerd

Poeder: glycine, mannitol, monobasisch natriumfosfaat, dibasisch natriumfosfaat. Aanpassing van de pH: natriumhydroxide en zoutzuur.

Oplosmiddel: metacresol (zie de bijsluiter voor verdere informatie) en water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlanger

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voornietinjec ie 1 injectieflacon met 5 mg poeder

1 voorgevulde spuit met 1,5 ml oplosmiddel.

5. WIJZE

GeneesmiddelVAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na reconstitutie met het meegeleverde oplosmiddel: kan gedurende 21 dagen in een koelkast worden bewaard.

Na reconstitutie met water voor injecties: moet onmiddellijk worden gebruikt.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast. Niet in de vriezer bewaren.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BioPartners GmbH, Kaiserpassage 11, D-72764 Reutlingen, Duitsland

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/335/001

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

geregistreerd

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERINGlanger

Geneesmiddel op medisch voorschrift.

 

 

 

 

 

 

15.

Geneesmiddel

 

 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

Valtropin 5 mg/1,5 ml

 

 

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

INJECTIEFLACON MET POEDER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Valtropin 5 mg/1,5 ml poeder voor oplossing voor injectie

Somatropine

Subcutaan gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor het gebruik de bijsluiter lezen.

geregistreerd

 

 

 

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

EXP

 

4. PARTIJNUMMER

langer

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT,

niet VOLUME OF EENHEID5 mg (15 IE)

6. OVERIGE

Geneesmiddel

Bewaren in de koelkast. Ni t in vriezer bewaren.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT MET OPLOSMIDDEL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Oplosmiddel voor Valtropin

Subcutaan gebruik

2. WIJZE VAN TOEDIENING

Voor het gebruik de bijsluiter lezen.

 

 

 

 

 

 

3.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

geregistreerd

 

EXP

 

 

 

 

 

 

 

4.

PARTIJNUMMER

 

 

Lot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

niet

 

5.

INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT,langerVOLUME OF EENHEID

1,5 ml (water voor injecties met metacresol)

 

 

 

 

 

6.

Geneesmiddel

 

 

OVERIGE

 

 

Bewaren in de koelkast. Niet in vriezer bewaren.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld