Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vaniqa (eflornithine) – Etikettering - D11AX

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelVaniqa
ATC codeD11AX
Werkzame stofeflornithine
ProducentAlmirall, S.A.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: TEKST OP KARTONNEN DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vaniqa 11,5% Crème

Eflornithine

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke gram crème bevat 115 mg eflornithine (als hydrochloride-monohydraat).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat tevens: cetostearylalcohol; macrogol-cetostearylether; dimeticon; glycerylstearaat; macrogol- stearaat; methylparahydroxybenzoaat (E218); vloeibare paraffine; fenoxyethanol; propylparahydroxybenzoaat (E216); gezuiverd water, stearylalcohol en natriumhydroxide

(voor het instellen van de pH).

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Crème 15 g 30 g 60 g

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Cutaan gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.

Gooi de tube weg 6 maanden na opening.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bewaren boven 25ºC.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Registratiehouder:

Almirall, S.A.

Ronda General Mitre, 151

08022 Barcelona

Spanje

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/01/173/001

EU/1/01/173/002

EU/1/01/173/003

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Aan medisch recept onderworpen geneesmiddel.

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Vaniqa

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC: {nummer}

SN: {nummer}

NN: {nummer}

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

TUBES

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Vaniqa 11,5% Crème

Eflornithine

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Cutaan gebruik

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp.

Gooi de tube weg 6 maanden na opening.

4.PARTIJNUMMER

Charge

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

15 g

30 g

60 g

6.OVERIGE

Almirall, S.A.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25ºC.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld