Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD) (alendronic acid / colecalciferol) – Etikettering - M05BB03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelVantavo (Alendronate sodium and colecalciferol, MSD)
ATC codeM05BB03
Werkzame stofalendronic acid / colecalciferol
ProducentMerck Sharp

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VOOR VANTAVO 70 mg/2800 IE

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VANTAVO 70 mg/2800 IE tabletten alendroninezuur/colecalciferol

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 70 mg alendroninezuur (als natriumtrihydraat) en 70 microgram (2800 IE) colecalciferol (vitamine D3).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: lactose en sucrose.

Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

2 tabletten

4 tabletten

6 tabletten

12 tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Wekelijks

Oraal gebruik.

Neem eenmaal per week één tablet.

Kruis de dag van de week aan die u het beste uitkomt:

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/572/001 (2 tablets)

EU/1/09/572/002 (4 tablets)

EU/1/09/572/003 (6 tablets)

EU/1/09/572/004 (12 tablets)

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

vantavo 70 mg 2800 IE

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVOOR VANTAVO 70 mg/2800 IE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VANTAVO 70 mg/2800 IE tabletten

alendroninezuur/colecalciferol

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS VOOR VANTAVO 70 mg/5600 IE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VANTAVO 70 mg/5600 IE tabletten alendroninezuur/colecalciferol

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 70 mg alendroninezuur (als natriumtrihydraat) en 140 microgram (5600 IE) colecalciferol (vitamine D3).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook: lactose en sucrose.

Lees de bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

2 tabletten

4 tabletten

12 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Wekelijks

Oraal gebruik.

Neem eenmaal per week één tablet.

Kruis de dag van de week aan die u het beste uitkomt:

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke blisterverpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/09/572/006 (2 tablets)

EU/1/09/572/007 (4 tablets)

EU/1/09/572/008 (12 tablets)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

vantavo 70 mg 5600 IE

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTER VOOR VANTAVO 70 mg/5600 IE

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VANTAVO 70 mg/5600 IE tabletten

alendroninezuur/colecalciferol

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE IN DE BUITENVERPAKKING (DOOSJE) MOETEN WORDEN MEEGELEVERD

Instructiekaart

Belangrijke informatie

Hoe VANTAVO tabletten te gebruiken

1.Neem eenmaal per week één tablet.

2.Kies de dag van de week die u het beste uitkomt. Als u op de gekozen dag uit bed komt, en voordat u eet, drinkt of andere geneesmiddelen inneemt, neemt u één tablet VANTAVO (niet fijnmaken, kauwen of de tablet in uw mond op laten lossen) met een vol glas water in (geen mineraalwater).

3.Ga door met uw ochtendbezigheden. U kunt gaan zitten, staan of lopen, zolang u maar rechtop blijft. U mag minstens 30 minuten niet gaan liggen, eten, drinken of andere geneesmiddelen innemen. Ga niet liggen totdat u voor het eerst die dag gegeten heeft.

4.Onthoud: neem VANTAVO eenmaal per week op dezelfde dag in zolang als uw arts dat voorschrijft.

Als u een dosis vergeet, neem dan de ochtend nadat u het zich herinnert één tablet VANTAVO in. Neem geen twee tabletten op dezelfde dag in. Hervat op de gekozen dag het oorspronkelijke schema van één tablet per week.

De bijsluiter bevat meer belangrijke informatie over het gebruik van VANTAVO. Lees deze zorgvuldig door.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld