Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Velosulin (insulin human) - A10AB01

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelVelosulin
ATC codeA10AB01
Werkzame stofinsulin human
ProducentNovo Nordisk A/S

Velosulin bevat de werkzame stof humane insuline (rDNA).

Wanneer wordt Velosulin voorgeschreven?

Velosulin wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met diabetes. Het geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar.

Hoe wordt Velosulin gebruikt? niet

Velosulin is bedoeld voor continue subcutane (onderhuidse) infusie waarbij gebruik wordt gemaakt

van een insuline-infusiepomp. Velosulin mag ook in een ader of subcutaan worden geïnjecteerd. GeneesmiddelVelosulin is een kortwerkende insuline en mag worden gebruikt in combinatie met langerwerkende insulines.

Om de laagst mogelijke werkzame dosis vast te stellen, moet het bloedsuikergehalte van de patiënt regelmatig worden gecontroleerd. Velosulin moet vóór de maaltijd worden toegediend (zie de bijsluiter voor de exacte tijden).

Hoe werkt Velosulin?

Diabetes is een ziekte waarbij het lichaam niet genoeg insuline aanmaakt om het bloedsuikergehalte te reguleren. Velosulin is een insuline-analoog die identiek is aan de insuline die door de alvleesklier (pancreas) wordt aangemaakt. De werkzame stof van Velosulin, humane insuline (rDNA), wordt met behulp van een methode geproduceerd, die bekend is onder de naam ‘recombinante technologie’. De insuline wordt gemaakt door een gistcel waaraan een gen (DNA) is toegevoegd; daardoor kan de cel de insuline produceren. De vervangende insuline werkt op dezelfde manier als natuurlijk aangemaakte insuline en zorgt ervoor dat glucose vanuit het bloed cellen kan binnendringen. De regulering van het bloedsuikergehalte vermindert de symptomen en complicaties van diabetes. De insulineoplossing in Velosulin is zo bereid dat deze voor de duur van toediening in een infusiepomp stabiel blijft.

Hoe is Velosulin onderzocht?

De voor bevestiging van Velosulin gebruikte studies zijn dezelfde als die voor gegevensverzameling over Actrarapid, een andere in de EU goedgekeurde insuline. In de studies werd het nuchter bloedsuikergehalte of het gehalte van een bepaalde substantie (versuikerde hemoglobine, HbA1c) in

het bloed gemeten, wat een indicatie is voor de al dan niet goede regulering van de bloedsuikerspiegel. Velosulin is ook onderzocht bij gebruik in een insulinepomp.

Welke voordelen bleek Velosulin tijdens de studies te hebben?

Het gebruik van Velosulin leidde tot een lager HbA1c-gehalte, waaruit blijkt dat de bloedsuikerniveaus werden gereguleerd tot eenzelfde niveau als bij andere humane insuline. Velosulin was werkzaam voor beide soorten diabetes (type 1 en type 2).

Welke risico’s houdt het gebruik van Velosulin in?

Velosulin kan hypoglykemie (lage bloedsuikerspiegel) veroorzaken. Zie de bijsluiter voor de volledige

Velosulin mag niet worden gebruikt bij mensen die overgevoelig (allergisch) zijn voor humane insuline (rDNA) of enig ander bestanddeel van het middel. Het kan nodig zijn dat de dosering van Velosulin moet worden aangepast, wanneer het middel wordt toegediend in combinatie met een aantal andere geneesmiddelen die van invloed op de bloedsuikerspiegel kunnen zijn (zie de bijsluiter voor de volledige lijst van geneesmiddelen).

Waarom is Velosulin goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft geconcludeerd dat de voordelen van Velosulin groter zijn dan de risico's voor de behandeling van diabetes. Het bracht een positief advies uit voor goedkeuring van het in de handel brengen van Velosulin.

Overige informatie over Velosulin:

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld