Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vfend (voriconazole) – Etikettering - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelVfend
ATC codeJ02AC03
Werkzame stofvoriconazole
ProducentPfizer Limited

Inhoud van artikel

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met blisterverpakking voor filmomhulde tabletten van 50 mg - Verpakking met 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 of 100 tabletten

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VFEND 50 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 50 mg voriconazol.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

2 filmomhulde tabletten

10 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

20 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

50 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Veiligheidsverzegeling

Niet gebruiken indien deze verpakking reeds geopend is.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ,

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/212/001 2 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/002 10 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/003 14 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/004 20 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/005 28 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/006 30 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/007 50 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/008 56 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/009 100 filmomhulde tabletten

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

VFEND 50 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blisterfolie voor filmomhulde tabletten van 50 mg (voor alle blisterverpakkingen)

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VFEND 50 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Ltd (als logo van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen)

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Charge

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket voor doos voor fles en etiket voor fles voor filmomhulde tabletten van 50 mg - Verpakking met 2, 30 of 100 tabletten

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VFEND 50 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 50 mg voriconazol.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

2 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ, Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/212/010 2 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/011 30 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/012 100 filmomhulde tabletten

13.PARTIJNUMMER

Charge:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

VFEND 50 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Doos met blisterverpakking voor filmomhulde tabletten van 200 mg - Verpakking met 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 of 100 tabletten

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VFEND 200 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 200 mg voriconazol.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

2 filmomhulde tabletten

10 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

20 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

50 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Veiligheidsverzegeling

Niet gebruiken indien deze verpakking reeds geopend is.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ,

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/212/013 2 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/014 10 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/015 14 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/016 20 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/017 28 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/018 30 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/019 50 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/020 56 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/021 100 filmomhulde tabletten

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

VFEND 200 mg

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blisterfolie voor filmomhulde tabletten van 200 mg (voor alle blisterverpakkingen)

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VFEND 200 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Ltd (als logo van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen)

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Charge

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket voor doos voor fles en etiket voor fles voor filmomhulde tabletten van 200 mg - Verpakking met 2, 30 of 100 tabletten

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VFEND 200 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke tablet bevat 200 mg voriconazol.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

2 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ,

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/212/022 2 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/023 30 filmomhulde tabletten

EU/1/02/212/024 100 filmomhulde tabletten

13.PARTIJNUMMER

Charge:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

VFEND 200 mg

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Buitenverpakking

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VFEND 200 mg poeder voor oplossing voor infusie

Voriconazol

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Elke injectieflacon bevat 200 mg voriconazol.

Na reconstitutie bevat elke ml 10 mg voriconazol.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstof: natriumsulfobutyletherbèta-cyclodextrine. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder voor oplossing voor infusie 1 injectieflacon

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Reconstitueren en verdunnen voor het gebruik.

Uitsluitend voor intraveneus gebruik.

Niet geschikt voor bolusinjectie.

Injectieflacon voor éénmalig gebruik

De infusiesnelheid mag niet meer dan 3 mg/kg per uur bedragen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Bewaartijd na reconstitutie: 24 uur mits bewaring bij een temperatuur van 2°C - 8°C.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ,

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/212/025

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Buitenverpakking

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VFEND 200 mg poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Voriconazol

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Injectieflacon bevat 200 mg voriconazol.

Na reconstitutie bevat elke ml 10 mg voriconazol.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

50 ml infuuszak bevat 0,9% natriumchloride.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie Elke verpakking bevat:

1 injectieflacon VFEND poeder voor oplossing voor infusie (injectieflacon voor eenmalig gebruik) 1 omverpakking

1 injectieflaconadaptor

1 spuit

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Zie de bijsluiter voor gedetailleerde instructies.

Reconstitueren en verdunnen voor gebruik.

Voor intraveneus gebruik.

Niet voor bolusinjectie.

Niet voor gebruik met andere producten.

De infusiesnelheid mag niet meer dan 3 mg/kg per uur bedragen.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Bewaartijd na reconstitutie: 24 uur wanneer bewaard bij 2°C - 8°C.

9.BIJZONDERE VOORZORGINGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGINGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ,

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/212/027

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Instructies voor gebruik – volg de pictogrammen om te begrijpen hoe dit product te gebruiken.

16.INFORMATIE IN BRAILLE

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket op de injectieflacon

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

VFEND 200 mg poeder voor oplossing voor infusie

Voriconazol

Voor intraveneus gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Reconstitueren en verdunnen voor het gebruik – zie bijsluiter.

De infusiesnelheid mag niet meer dan 3 mg/kg per uur bedragen.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.PARTIJNUMMER

Charge:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

200 mg (10 mg/ml)

6.OVERIGE

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket op de omverpakking

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Oplosmiddel voor VFEND poeder voor oplossing voor infusie

Natriumchloride 0,9% in water voor injecties

Voor intraveneus gebruik

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Niet voor bolusinjectie.

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.PARTIJNUMMER

Charge:

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

50 ml

6.OVERIGE

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Buitenverpakking

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VFEND 40 mg/ml poeder voor orale suspensie

Voriconazol

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml bereide suspensie bevat 40 mg voriconazol.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook sucrose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder voor orale suspensie 1 fles met 45 g

Een maatbekertje (met markeringsstreep die 23 ml aangeeft), een doseerspuit voor orale toediening van 5 ml en een flesopzetstuk

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter. Voor oraal gebruik na bereiding.

Schud de fles gedurende ongeveer 10 seconden vóór gebruik.

Maak gebruik van de doseerspuit voor orale toediening, geleverd in de verpakking, om correct te doseren.

Instructies voor bereiding:

Tik op de fles om het poeder los te maken.

Voeg 46 ml water toe en schud krachtig gedurende ongeveer 1 minuut.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Elk restant van de suspensie dient 14 dagen na de bereiding weggegooid te worden.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Poeder: vóór de bereiding bewaren in de koelkast.

De bereide orale suspensie:

Niet bewaren boven 30°C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Houd de verpakking zorgvuldig gesloten.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ,

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/212/026

13.PARTIJNUMMER

Charge:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

VFEND 40 mg/ml

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Fles

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

VFEND 40 mg/ml poeder voor orale suspensie

Voriconazol

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml bereide suspensie bevat 40 mg voriconazol.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook sucrose. Zie bijsluiter voor meer informatie

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder voor orale suspensie 45 g

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter. Voor oraal gebruik na bereiding.

Schud de fles gedurende ongeveer 10 seconden vóór gebruik.

Maak gebruik van de doseerspuit voor orale toediening, geleverd in de verpakking, om correct te doseren.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

Elk restant van de suspensie dient 14 dagen na de bereiding weggegooid te worden. Uiterste gebruiksdatum van de bereide suspensie:

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Poeder: vóór de bereiding bewaren in de koelkast.

De bereide orale suspensie:

Bewaren beneden 30°C

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Houd de verpakking zorgvuldig gesloten.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pfizer Limited

Sandwich

Kent, CT13 9NJ,

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/02/212/026

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

[Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar]

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld