Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vizarsin (sildenafil) – Etikettering - G04BE03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelVizarsin
ATC codeG04BE03
Werkzame stofsildenafil
ProducentKrka, d.d., Novo mesto

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 25 mg filmomhulde tabletten

Sildenafil

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat sildenafil citraat overeenkomend met 25 mg sildenafil.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose.

Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 filmomhulde tablet.

4 x 1 filmomhulde tablet

8 x 1 filmomhulde tablet

12 x 1 filmomhulde tablet

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/001

4 x 1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/002

8 x 1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/003

12 x 1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/004

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Vizarsin 25 mg

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 25 mg filmomhulde tabletten

Sildenafil

2.NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.PARTIJNUMMER

Lot:

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 50 mg filmomhulde tabletten

Sildenafil

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat sildenafil citraat overeenkomend met 50 mg sildenafil.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose.

Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 filmomhulde tablet.

4 x 1 filmomhulde tablet

8 x 1 filmomhulde tablet

12 x 1 filmomhulde tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/005

4 x 1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/006

8 x 1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/007

12 x 1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/008

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Vizarsin 50 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 50 mg filmomhulde tabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 100 mg filmomhulde tabletten

Sildenafil

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke filmomhulde tablet bevat sildenafil citraat overeenkomend met 100 mg sildenafil.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose.

Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 filmomhulde tablet.

4 x 1 filmomhulde tablet

8 x 1 filmomhulde tablet

12 x 1 filmomhulde tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/009

4 x 1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/010

8 x 1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/011

12 x 1 filmomhulde tablet: EU/1/09/551/012

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Vizarsin 100 mg

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 100 mg filmomhulde tabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS voor eentalige en tweetalige verpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 25 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 25 mg sildenafil.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam (E951) en pepermuntolie (sorbitol (E420)).

Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 orodispergeerbare tablet

2 x 1 orodispergeerbare tablet H4 x 1 orodispergeerbare tablet 8 x 1 orodispergeerbare tablet 12 x 1 orodispergeerbare tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor oraal gebruik. Laat in de mond oplossen.

voor 1 tablet per blister:

VI'\ tJ:4

II i'c I L 'N /\D

.•

F

p•

voor 4 tabletten per blister:

U

1.Houd de blisterverpakking aan de rand vast en verwijder één blistervakje van de rest van de verpakking door dit voorzichtig van de rest af te scheuren langs de perforaties eromheen.

2.Til het randje van het folie op en trek het er volledig af.

3.Keer het vakje om en laat de tablet op uw hand vallen.

4.Leg de tablet op de tong zodra deze uit de verpakking is verwijderd.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bewaren boven 30 C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/013

2 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/014

4 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/015

8 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/016

12 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/017

13.PARTIJNUMMER

Lot:

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Vizarsin 25 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING voor eentalige en tweetalige verpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 25 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

1.OMBUIGEN EN AFSCHEUREN

2.FOLIE VERWIJDEREN

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS voor eentalige en tweetalige verpakking

I 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 50 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

I 2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 50 mg sildenafil.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam (E951) en pepermuntolie (sorbitol (E420)).

Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 orodispergeerbare tablet

2 x 1 orodispergeerbare tablet

4 x 1 orodispergeerbare tablet

8 x 1 orodispergeerbare tablet

12 x 1 orodispergeerbare tablet

24 x 1 orodispergeerbare tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor oraal gebruik. Laat in de mond oplossen.

voor 1 tablet per blister:

voor 4 tabletten per blister:

El <-i F! I F! I C!

LiA ___LI17

1.Houd de blisterverpakking aan de rand vast en verwijder één blistervakje van de rest van de verpakking door dit voorzichtig van de rest af te scheuren langs de perforaties eromheen.

2.Til het randje van het folie op en trek het er volledig af.

3.Keer het vakje om en laat de tablet op uw hand vallen.

I

I

4.Leg de tablet op de tong zodra deze uit de verpakking is verwijderd.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bewaren boven 30 C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/018

2 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/019

4 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/020

8 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/021

12 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/022

24 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/028

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Vizarsin 50 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING voor eentalige en tweetalige verpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 50 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

1.OMBUIGEN EN AFSCHEUREN

2.FOLIE VERWIJDEREN

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS voor eentalige en tweetalige verpakking

I 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 100 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

I 2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 100 mg sildenafil.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam (E951) en pepermuntolie (sorbitol (E420)).

Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 orodispergeerbare tablet

2 x 1 orodispergeerbare tablet

4 x 1 orodispergeerbare tablet

8 x 1 orodispergeerbare tablet

12 x 1 orodispergeerbare tablet

24 x 1 orodispergeerbare tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Voor oraal gebruik. Laat in de mond oplossen.

voor 1 tablet per blister:

voor 4 tabletten per blister:

El <-i F! I F! I C!

LiA ___LI17

1.Houd de blisterverpakking aan de rand vast en verwijder één blistervakje van de rest van de verpakking door dit voorzichtig van de rest af te scheuren langs de perforaties eromheen.

2.Til het randje van het folie op en trek het er volledig af.

3.Keer het vakje om en laat de tablet op uw hand vallen.

I

I

4.Leg de tablet op de tong zodra deze uit de verpakking is verwijderd.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bewaren boven 30 C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/023

2 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/024

4 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/025

8 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/026

12 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/027

24 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/029

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Vizarsin 100 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING voor eentalige en tweetalige verpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 100 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

1.OMBUIGEN EN AFSCHEUREN

2.FOLIE VERWIJDEREN

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS voor drietalige verpakking

I 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 25 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

I 2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 25 mg sildenafil.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam (E951) en pepermuntolie (sorbitol (E420)).

Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 orodispergeerbare tablet

2 x 1 orodispergeerbare tablet

4 x 1 orodispergeerbare tablet

8 x 1 orodispergeerbare tablet

12 x 1 orodispergeerbare tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik. voor 1 tablet per blister:

voor 4 tabletten per blister:

N

IM7i ____

1.Houd de blisterverpakking aan de rand vast en verwijder één blistervakje van de rest van de verpakking door dit voorzichtig van de rest af te scheuren langs de perforaties eromheen.

2.Til het randje van het folie op en trek het er volledig af.

3.Laten de tablet op uw hand vallen en leg het op de tong.

4.Oplossen in de mond.

I

I

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bewaren boven 30 C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/013

2 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/014

4 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/015

8 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/016

12 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/017

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Vizarsin 25 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING voor drietalige verpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 25 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Verwijderen

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS voor drietalige verpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 50 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 50 mg sildenafil.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam (E951) en pepermuntolie (sorbitol (E420)).

Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 orodispergeerbare tablet

2 x 1 orodispergeerbare tablet

4 x 1 orodispergeerbare tablet

8 x 1 orodispergeerbare tablet

12 x 1 orodispergeerbare tablet

24 x 1 orodispergeerbare tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik.

voor 1 tablet per blister:

VI'\ tJ:4

II i'c I L 'N /\D

.•

F

p•

voor 4 tabletten per blister:

U

1.Houd de blisterverpakking aan de rand vast en verwijder één blistervakje van de rest van de verpakking door dit voorzichtig van de rest af te scheuren langs de perforaties eromheen.

2.Til het randje van het folie op en trek het er volledig af.

3.Laten de tablet op uw hand vallen en leg het op de tong.

4.Oplossen in de mond.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bewaren boven 30 C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/018

2 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/019

4 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/020

8 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/021

12 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/022

24 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/028

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Vizarsin 50 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING voor drietalige verpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 50 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Verwijderen

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS voor drietalige verpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 100 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 100 mg sildenafil.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam (E951) en pepermuntolie (sorbitol (E420)).

Zie bijsluiter voor verdere informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

1 orodispergeerbare tablet

2 x 1 orodispergeerbare tablet

4 x 1 orodispergeerbare tablet

8 x 1 orodispergeerbare tablet

12 x 1 orodispergeerbare tablet

24 x 1 orodispergeerbare tablet

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor oraal gebruik.

voor 1 tablet per blister:

VI'\ tJ:4

II i'c I L 'N /\D

.•

F

p•

voor 4 tabletten per blister:

U

1.Houd de blisterverpakking aan de rand vast en verwijder één blistervakje van de rest van de verpakking door dit voorzichtig van de rest af te scheuren langs de perforaties eromheen.

2.Til het randje van het folie op en trek het er volledig af.

3.Laten de tablet op uw hand vallen en leg het op de tong.

4.Oplossen in de mond.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Niet bewaren boven 30 C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking om te beschermen tegen vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/023

2 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/024

4 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/025

8 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/026

12 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/027

24 x 1 orodispergeerbare tablet: EU/1/09/551/029

13. PARTIJNUMMER

Lot:

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Vizarsin 100 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

PC:

SN:

NN:

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING voor drietalige verpakking

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Vizarsin 100 mg orodispergeerbare tabletten

Sildenafil

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4. PARTIJNUMMER

Lot:

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Verwijderen

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld