Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voriconazole Accord (voriconazole) – Etikettering - J02AC03

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelVoriconazole Accord
ATC codeJ02AC03
Werkzame stofvoriconazole
ProducentAccord Healthcare Ltd

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS ( blisterverpakking voor filmomhulde tabletten van 50 mg - Verpakking met 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 of 100 tabletten)

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Voriconazol Accord 50 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 50 mg voriconazol.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

2 filmomhulde tabletten

10 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

20 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

50 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

10x1 filmomhulde tabletten

14x1 filmomhulde tabletten

28x1 filmomhulde tabletten

30x1 filmomhulde tabletten

56x1 filmomhulde tabletten

100x1 filmomhulde tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/835/001 2 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/002 10 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/003 14 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/004 20 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/005 28 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/006 30 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/007 50 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/008 56 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/009 100 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/019 10x1 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/020 14x1 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/021 28x1 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/022 30x1 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/023 56x1 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/024 100x1 filmomhulde tabletten

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Voriconazol Accord #50 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blister (Blisterfolie voor filmomhulde tabletten van 50 mg (voor alle blisterverpakkingen))

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Voriconazol Accord 50 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Accord

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

4.BATCHNUMMER

Lot

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

DOOS ( blisterverpakking voor filmomhulde tabletten van 200 mg - Verpakking met 2, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 of 100 tabletten)

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Voriconazol Accord 200 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 200 mg voriconazol.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactosemonohydraat. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

2 filmomhulde tabletten

10 filmomhulde tabletten

14 filmomhulde tabletten

20 filmomhulde tabletten

28 filmomhulde tabletten

30 filmomhulde tabletten

50 filmomhulde tabletten

56 filmomhulde tabletten

100 filmomhulde tabletten

10x1 filmomhulde tabletten

14x1 filmomhulde tabletten

28x1 filmomhulde tabletten

30x1 filmomhulde tabletten

56x1 filmomhulde tabletten

100x1 filmomhulde tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/13/835/010 2 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/011 10 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/012 14 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/013 20 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/014 28 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/015 30 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/016 50 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/017 56 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/018 100 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/019 10x1 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/020 14x1 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/021 28x1 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/022 30x1 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/023 56x1 filmomhulde tabletten

EU/1/13/835/024 100x1 filmomhulde tabletten

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Voriconazol Accord #200 mg

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

Blister (Blisterfolie voor filmomhulde tabletten van 200 mg (voor alle blisterverpakkingen))

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Voriconazol Accord 200 mg filmomhulde tabletten

Voriconazol

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Accord

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld