Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wilzin (zinc) – Voorwaarden of beperkingen ten aanzien van levering en gebruik - A16AX05

Updated on site: 10-Oct-2017

Naam van geneesmiddelWilzin
ATC codeA16AX05
Werkzame stofzinc
ProducentOrphan Europe S.A.R.L.

A. HOUDER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR DE VERVAARDIGING VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE

Naam en adres van de fabrikant(en) verantwoordelijk voor vrijgifte

Orphan Europe SARL

Immeuble “Le Wilson”

70, avenue du Général de Gaulle F-92800 Puteaux

Frankrijk

of

Orphan Europe SARL Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Frankrijk

In de gedrukte bijsluiter van het geneesmiddel dienen de naam en het adres van de fabrikant die verantwoordelijk is voor vrijgifte van de desbetreffende partij te zijn opgenomen.

B. VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN OPGELEGD AAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK

Aan b eperkt m edischvoorschrift onderworpen g eneesmiddel ( Zie b ijlage ISamenvatting: v an de productkenmerken, rubriek 4.2).

ANDERE VOORWAARDEN

De houde r v an d e v ergunning v oor he t i n de ha ndel br engen m oet de E uropese C ommissie op de hoogte brengen van zijn marketingplannen voor het bij dit besluit goedgekeurde geneesmiddel.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld