Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ytracis (yttrium [90Y] chloride) – Etikettering - V09

Updated on site: 11-Oct-2017

Naam van geneesmiddelYtracis
ATC codeV09
Werkzame stofyttrium [90Y] chloride
ProducentCIS bio international

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

METALEN DOOS/LOODPOT

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

YTRACIS radiofarmaceutische precursor, oplossing.

Yttrium (90Y) chloride

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Yttrium (90Y) chloride 1,850 GBq/ml

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Zoutzuur (30%), water voor injecties

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Radiofarmaceutische precursor, oplossing.

1 flacon Vol.: {Z} ml

Act.: {Y} GBq/flacon Cal : {DD/MM/JJJJ} (12.00 uur CET) Act.: {Y} GBq/ml Cal: {DD/MM/JJJJ} (12.00 uur CET)

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

NIET BEDOELD VOOR RECHTSTREEKSE TOEDIENING AAN PATIËNTEN

Voor in vitro radiolabeling. Voor gebruik de bijsluiter lezen.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {DD/MM/JJJJ} (12.00 uur CET)

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de originele verpakking.

De bewaring moet in overeenstemming zijn met de nationale regelgeving omtrent radioactief materiaal.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Eventueel ongebruikt product of afvalmateriaal moet overeenkomstig de lokale voorschriften worden verwijderd.

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

CIS bio international

BP 32

F-91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex

Frankrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/03/250/001

13.PARTIJNUMMER

Chargenummer: {XXXXX}

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

Geneesmiddel op medisch voorschrift

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16 INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

GLAZEN FLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

YTRACIS Yttrium (90Y) chloride.

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Voor in vitro radiolabeling.

NIET BESTEMD VOOR DIRECTE TOEDIENING AAN PATIËNTEN

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {DD/MM/JJJJ} (12.00 uur CET)

4.PARTIJNUMMER

Partij: {XXXXX}

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

Vol.: {Z} ml

Act.: {Y}________GBq/flacon

Cal.: {DD/MM/JJJJ} (12.00 uur CET)

6.OVERIGE

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld