Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zalasta (olanzapine) – Etikettering - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Naam van geneesmiddelZalasta
ATC codeN05AH03
Werkzame stofolanzapine
ProducentKrka

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 2,5 mg TABLETTEN

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 2,5 mg tabletten

Olanzapine

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 2,5 mg olanzapine.

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

tablet

14 tabletten

28 tabletten

35 tabletten

56 tabletten

70 tabletten

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6.EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/001 (14 tabletten)

EU/1/07/415/002 (28 tabletten)

EU/1/07/415/003 (35 tabletten)

EU/1/07/415/004 (56 tabletten)

EU/1/07/415/005 (70 tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 2,5 mg tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 2,5 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 2,5 mg tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Lot

5.OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 5 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 5 mg tabletten

Olanzapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 5 mg olanzapine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

tablet

14 tabletten

28 tabletten

35 tabletten

56 tabletten

70 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/006 (14 tabletten)

EU/1/07/415/007 (28 tabletten)

EU/1/07/415/008 (35 tabletten)

EU/1/07/415/009 (56 tabletten)

EU/1/07/415/010 (70 tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 5 mg tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 5 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 5 mg tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 7,5 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 7,5 mg tabletten

Olanzapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 7,5 mg olanzapine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

tablet

14 tabletten

28 tabletten

35 tabletten

56 tabletten

70 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/011 (14 tabletten)

EU/1/07/415/012 (28 tabletten)

EU/1/07/415/013 (35 tabletten)

EU/1/07/415/014 (56 tabletten)

EU/1/07/415/015 (70 tabletten)

13.PARTIJNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 7,5 mg tabletten

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 7,5 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 7,5 mg tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 10 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 10 mg tabletten

Olanzapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 10 mg olanzapine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

tablet

7 tabletten

14 tabletten

28 tabletten

35 tabletten

56 tabletten

70 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/016 (7 tabletten)

EU/1/07/415/017 (14 tabletten)

EU/1/07/415/018 (28 tabletten)

EU/1/07/415/019 (35 tabletten)

EU/1/07/415/020 (56 tabletten)

EU/1/07/415/021 (70 tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 10 mg tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 10 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 10 mg tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 15 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 15 mg tabletten

Olanzapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 15 mg olanzapine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

tablet

14 tabletten

28 tabletten

35 tabletten

56 tabletten

70 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/022 (14 tabletten)

EU/1/07/415/023 (28 tabletten)

EU/1/07/415/024 (35 tabletten)

EU/1/07/415/025 (56 tabletten)

EU/1/07/415/026 (70 tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 15 mg tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 15 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 15 mg tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 20 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 20 mg tabletten

Olanzapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke tablet bevat 20 mg olanzapine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat lactose. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

tablet

14 tabletten

28 tabletten

35 tabletten

56 tabletten

70 tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/027 (14 tabletten)

EU/1/07/415/028 (28 tabletten)

EU/1/07/415/029 (35 tabletten)

EU/1/07/415/030 (56 tabletten)

EU/1/07/415/031 (70 tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 20 mg tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 20 mg TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 20 mg tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 5 mg ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 5 mg orodispergeerbare tabletten

Olanzapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 5 mg olanzapine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

orodispergeerbare tablet

14 orodispergeerbare tabletten

28 orodispergeerbare tabletten

35 orodispergeerbare tabletten

56 orodispergeerbare tabletten

70 orodispergeerbare tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Pak de tabletten niet met natte handen, de tabletten kunnen uit elkaar vallen.

1.Houd de strip bij de hoeken vast. Haal een blister van de strip af door de blister voorzichtig langs de perforatierand los te scheuren.

2.Licht de rand van de folie op en trek de folie volledig los.

3.Druk de tablet uit op uw hand.

4.Plaats de tablet op de tong zodra deze verwijdert is uit de verpakking.

A

I'

1

.

 

Slik de tablet in met of zonder water.

U kunt de tablet ook toevoegen aan een vol glas of kopje water. Drink het direct op.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/032 (14 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/033 (28 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/034 (35 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/035 (56 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/036 (70 orodispergeerbare tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 5 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 5 mg ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 5 mg orodispergeerbare tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Verwijderen

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 7,5 mg ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 7,5 mg orodispergeerbare tabletten

Olanzapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 7,5 mg olanzapine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

orodispergeerbare tablet

14 orodispergeerbare tabletten

28 orodispergeerbare tabletten

35 orodispergeerbare tabletten

56 orodispergeerbare tabletten

70 orodispergeerbare tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Pak de tabletten niet met natte handen, de tabletten kunnen uit elkaar vallen.

1.Houd de strip bij de hoeken vast. Haal een blister van de strip af door de blister voorzichtig langs de perforatierand los te scheuren.

2.Licht de rand van de folie op en trek de folie volledig los.

3.Druk de tablet uit op uw hand.

4.Plaats de tablet op de tong zodra deze verwijdert is uit de verpakking.

A

I'

1

.

 

Slik de tablet in met of zonder water.

U kunt de tablet ook toevoegen aan een vol glas of kopje water. Drink het direct op.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/037 (14 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/038 (28 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/039 (35 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/040 (56 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/041 (70 orodispergeerbare tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 7,5 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 7,5 mg ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 7,5 mg orodispergeerbare tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Verwijderen

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 10 mg ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 10 mg orodispergeerbare tabletten

Olanzapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 10 mg olanzapine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

orodispergeerbare tablet

14 orodispergeerbare tabletten

28 orodispergeerbare tabletten

35 orodispergeerbare tabletten

56 orodispergeerbare tabletten

70 orodispergeerbare tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Pak de tabletten niet met natte handen, de tabletten kunnen uit elkaar vallen.

1.Houd de strip bij de hoeken vast. Haal een blister van de strip af door de blister voorzichtig langs de perforatierand los te scheuren.

2.Licht de rand van de folie op en trek de folie volledig los.

3.Druk de tablet uit op uw hand.

4.Plaats de tablet op de tong zodra deze verwijdert is uit de verpakking.

A

I'

1

.

 

Slik de tablet in met of zonder water.

U kunt de tablet ook toevoegen aan een vol glas of kopje water. Drink het direct op.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/042 (14 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/043 (28 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/044 (35 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/045 (56 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/046 (70 orodispergeerbare tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 10 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 10 mg ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 10 mg orodispergeerbare tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Verwijderen

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 15 mg ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 15 mg orodispergeerbare tabletten

Olanzapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 15 mg olanzapine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

orodispergeerbare tablet

14 orodispergeerbare tabletten

28 orodispergeerbare tabletten

35 orodispergeerbare tabletten

56 orodispergeerbare tabletten

70 orodispergeerbare tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Pak de tabletten niet met natte handen, de tabletten kunnen uit elkaar vallen.

1.Houd de strip bij de hoeken vast. Haal een blister van de strip af door de blister voorzichtig langs de perforatierand los te scheuren.

2.Licht de rand van de folie op en trek de folie volledig los.

3.Druk de tablet uit op uw hand.

4.Plaats de tablet op de tong zodra deze verwijdert is uit de verpakking.

A

I'

1

.

 

Slik de tablet in met of zonder water.

U kunt de tablet ook toevoegen aan een vol glas of kopje water. Drink het direct op.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/047 (14 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/048 (28 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/049 (35 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/050 (56 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/051 (70 orodispergeerbare tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 15 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 15 mg ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 15 mg orodispergeerbare tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Verwijderen

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD: DOOSJE VOOR ZALASTA 20 mg ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 20 mg orodispergeerbare tabletten

Olanzapine

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Elke orodispergeerbare tablet bevat 20 mg olanzapine.

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat aspartaam. Zie bijsluiter voor meer informatie.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

orodispergeerbare tablet

14 orodispergeerbare tabletten

28 orodispergeerbare tabletten

35 orodispergeerbare tabletten

56 orodispergeerbare tabletten

70 orodispergeerbare tabletten

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Oraal gebruik.

Pak de tabletten niet met natte handen, de tabletten kunnen uit elkaar vallen.

1.Houd de strip bij de hoeken vast. Haal een blister van de strip af door de blister voorzichtig langs de perforatierand los te scheuren.

2.Licht de rand van de folie op en trek de folie volledig los.

3.Druk de tablet uit op uw hand.

4.Plaats de tablet op de tong zodra deze verwijdert is uit de verpakking.

A

I'

1

.

 

Slik de tablet in met of zonder water.

U kunt de tablet ook toevoegen aan een vol glas of kopje water. Drink het direct op.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/07/415/052 (14 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/053 (28 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/054 (35 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/055 (56 orodispergeerbare tabletten)

EU/1/07/415/056 (70 orodispergeerbare tabletten)

13. PARTIJNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Zalasta 20 mg orodispergeerbare tabletten

17. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk.

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

18. UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

<PC:

SN:

NN:>

Veiligheidsvoorzieningen zullen worden geïmplementeerd tot 9/2/2019.

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP BLISTERVERPAKKINGEN OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD

BLISTERVERPAKKING VOOR ZALASTA 20 mg ORODISPERGEERBARE TABLETTEN

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zalasta 20 mg orodispergeerbare tabletten

Olanzapine

2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. PARTIJNUMMER

Lot

5. OVERIGE

1.Afscheuren

2.Verwijderen

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld