Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zaltrap (aflibercept) – Etikettering - L01XX44

Updated on site: 11-Oct-2017

Naam van geneesmiddelZaltrap
ATC codeL01XX44
Werkzame stofaflibercept
ProducentSanofi-Aventis Groupe

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

BUITENVERPAKKING

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ZALTRAP 25 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie aflibercept

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Een injectieflacon met 4 ml bevat 100 mg aflibercept (25 mg/ml).

Een injectieflacon met 8 ml bevat 200 mg aflibercept (25 mg/ml).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat ook sucrose, natriumchloride, natriumcitraatdihydraat, citroenzuurmonohydraat, polysorbaat 20, natriumfosfaat dibasisch heptahydraat, natriumfosfaat monobasisch monohydraat, natriumhydroxide en/of zoutzuur en water voor injectie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Concentraat voor oplossing voor infusie

100 mg/4 ml

1 injectieflacon

3 injectieflacons

200 mg/8 ml

1 injectieflacon

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Injectieflacon voor eenmalig gebruik.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

Alleen voor intraveneus gebruik. Enkel na verdunning gebruiken.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Houdbaarheid na verdunning: zie bijsluiter.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren in de koelkast.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie 75008 Paris Frankrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/814/001 1 injectieflacon (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/002 3 injectieflacons (100 mg/4 ml)

EU/1/12/814/003 1 injectieflacon (200 mg/8 ml)

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET INJECTIEFLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

ZALTRAP 25 mg/ml steriel concentraat aflibercept

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

100 mg/4 ml

200 mg/8 ml

6.OVERIGE

Alleen voor intraveneus gebruik.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld