Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Actavis (zoledronic acid monohydrate) – Etikettering - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Naam van geneesmiddelZoledronic acid Actavis
ATC codeM05BA08
Werkzame stofzoledronic acid monohydrate
ProducentActavis Group PTC ehf  

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD VOUWDOOS VOOR FLACON

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml concentraat voor oplossing voor infusie zoledroninezuur

2.GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Eén flacon bevat 4 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Bevat eveneens: mannitol, natriumcitraat en water voor injectie.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Concentraat voor oplossing voor infusie

1x5 ml flacon

4x5 ml flacon

10x5 ml flacon

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Intraveneus gebruik na verdunning.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Houdbaarheid na verdunning: zie bijsluiter

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis Group PTC ehf. 220 Hafnarfjörður IJsland

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/12/759/001

1 flacon

EU/1/12/759/002

4 flacons

 

EU/1/12/759/003

10 flacons

 

13.PARTIJNUMMER

Charge

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar

17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - 2D MATRIXCODE

18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK - VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

ETIKET VAN DE INJECTIEFLACON

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Zoledronic acid Actavis 4 mg/5 ml steriel concentraat zoledroninezuur

IV

2.WIJZE VAN TOEDIENING

Verdunnen voor gebruik

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.PARTIJNUMMER

Charge

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

4 mg/5 ml

6.OVERIGE

[Actavis logo]

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld