Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zoledronic acid Teva Generics (zoledronic acid monohydrate) – Etikettering - M05BA08

Updated on site: 11-Oct-2017

Naam van geneesmiddelZoledronic acid Teva Generics
ATC codeM05BA08
Werkzame stofzoledronic acid monohydrate
ProducentTeva Generics B.V

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS (zonder 'blue box')

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zoledroninezuur Teva Generics 5 mg oplossing voor infusie in flessen zoledroninezuur

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd

Elke fles bevat 5 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

Elke ml oplossing bevat 0,05 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: Mannitol, natriumcitraat en water voor injecties.

Oplossing voor infusie 1 fles van 100 ml

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlanger

Onderdeel van een meervoudige verpakking, kan niet part verkocht worden.

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Geneesmiddel

niet

Intraveneus gebruik.

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

 

Lees voor gebruik de bijsluiter

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na opening: 24 uur bij 2°C - 8°C.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/912/001

 

 

geregistreerd

EU/1/14/912/002

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Charge

 

langer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

niet

 

 

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift

 

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

 

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is geaccepteerd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD OMDOOS VOOR MEERVOUDIGE VERPAKKING (met 'blue box')

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zoledroninezuur Teva Generics 5 mg oplossing voor infusie in flessen zoledroninezuur

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd

Eén fles bevat 5 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

Elke ml oplossing bevat 0,05 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: Mannitol, natriumcitraat en water voor injecties.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlangerMeervoudige verpakking: 5 flessen x 100 mlMeervoudige verpakking: 10 flessen x 100 mlOplossing voor infusie100 ml

niet Geneesmiddel5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Intraveneus gebruik.

Uitsluitend voor eenmal g gebruik.

Lees voor gebruik de b jslu ter

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buit n h t zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na opening: 24 uur bij 2°C - 8°C.

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

Teva B.V.

 

 

Swensweg 5

 

 

2031GA Haarlem

 

 

Nederland

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/912/001

 

geregistreerd

EU/1/14/912/002

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

langer

 

Charge

 

14. ALGEMENE INDELING VOOR

nietDE AFLEVERINGGeneesmiddel op medisch voorschrift

 

Geneesmiddel

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is geaccepteerd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD VERZENDDOOS (met 'blue box')

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zoledroninezuur Teva Generics 5 mg oplossing voor infusie in flessen zoledroninezuur

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd

Eén fles bevat 5 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

Elke ml oplossing bevat 0,05 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: Mannitol, natriumcitraat en water voor injecties.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

langer

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

Oplossing voor infusie

 

 

 

 

1 fles van 100 ml.

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Intraveneus gebruik.

 

 

Geneesmiddel8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

Uitsluitend voor eenmalig gebruik.

niet

 

 

Lees voor gebruik de bijsluiter

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten het zicht n bereik van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXP

 

 

 

 

Na opening: 24 uur bij 2°C - 8°C.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031GA Haarlem

Nederland

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/912/001

 

 

EU/1/14/912/002

 

 

EU/1/14/912/003

 

 

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

geregistreerd

Charge

 

 

 

 

 

14.

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

 

 

langer

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift

 

Geneesmiddel

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIKniet

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is geaccepteerd.

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE KLEINVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket fles

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zoledroninezuur Teva Generics 5 mg oplossing voor infusie zoledroninezuur

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd

Eén fles bevat 5 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

Elke ml oplossing bevat 0,05 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: Mannitol, natriumcitraat en water voor injecties.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

langer

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

Oplossing voor infusie

 

 

 

 

100 ml

 

 

 

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

 

Intraveneus gebruik.

niet

 

Geneesmiddel

 

 

Voor eenmalig gebruik.

 

 

Lees voor gebruik de bijsluiter

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

 

 

 

8.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

 

 

EXP

 

 

 

 

Na opening: 24 uur bij 2°C - 8°C.

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Teva B.V.

 

Swensweg 5

 

2031GA Haarlem

geregistreerd

Nederland

 

 

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/912/001

 

EU/1/14/912/002

 

EU/1/14/912/003

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

 

Charge

 

langer

 

14.

 

 

 

ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

 

Geneesmiddel op medisch voorschrift

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

niet

 

 

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

Geneesmiddel

 

 

 

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

 

 

Rechtvaardiging voor u tzon ering van braille is geaccepteerd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ZAK(zonder 'blue box')

 

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

 

Zoledroninezuur Teva Generics 5 mg oplossing voor infusie

 

 

zoledroninezuur

geregistreerd

 

2.

 

 

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Eén zak bevat 5 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

Elke ml oplossing bevat 0,05 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: Mannitol, natriumcitraat en water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

langerOplossing voor infusie100 ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Geneesmiddel

niet

Intraveneus gebruik.

Voor eenmalig gebruik.

 

Lees voor gebruik de bijsluiter

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na opening: 24 uur bij 2°C - 8°C

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

Teva B.V.

 

 

Swensweg 5

 

 

2031GA Haarlem

 

 

Nederland

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/912/004

 

geregistreerd

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

langer

 

Charge

 

14. ALGEMENE INDELING VOORnietDE AFLEVERINGGeneesmiddel op medisch voorschrift

 

Geneesmiddel

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is geaccepteerd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING EN DE INTERMEDIAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

OVERZAK (zonder 'blue box')

 

1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

 

 

Zoledroninezuur Teva Generics 5 mg oplossing voor infusie

 

 

zoledroninezuur

geregistreerd

 

2.

 

 

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Eén zak bevat 5 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

Elke ml oplossing bevat 0,05 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: Mannitol, natriumcitraat en water voor injecties.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

langer

FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

 

Oplossing voor infusie

 

 

 

 

1 zak van 100 ml

 

niet

 

 

Onderdeel van een meervoudige verpakking, kan niet apart verkocht worden

 

 

5.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Geneesmiddel

 

 

 

Intraveneus gebruik.

 

 

 

Voor eenmalig gebruik.

 

 

 

Lees voor gebruik de b jslu ter

 

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

 

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na opening: 24 uur bij 2°C - 8°C

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

 

 

 

11.

 

geregistreerd

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

Teva B.V.

 

Swensweg 5

 

2031GA Haarlem

 

Nederland

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/912/004

langer

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

14.ALGEMENE INDELING VOORnietDE AFLEVERINGCharge

Geneesmiddel op medisch voorschrift

 

Geneesmiddel

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is geaccepteerd.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD DOOS (met 'blue box')

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Zoledroninezuur Teva Generics 5 mg oplossing voor infusie zoledroninezuur

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)geregistreerd

Eén zak bevat 5 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

Elke ml oplossing bevat 0,05 mg zoledroninezuur (als monohydraat).

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Hulpstoffen: Mannitol, natriumcitraat en water voor injecties.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUDlangerOplossing voor infusiemeervoudige verpakking: 5 flessen x 100 mlmeervoudige verpakking: 10 flessen x 100 ml

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Geneesmiddel

niet

Intraveneus gebruik.

Voor eenmalig gebruik.

 

Lees voor gebruik de bijsluiter

 

6.

EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET

 

ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten h t zicht en bereik van kinderen houden.

 

 

7.

ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

Na opening: 24 uur bij 2°C - 8°C

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Bewaren beneden 30°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

11.

NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE

 

HANDEL BRENGEN

 

 

Teva B.V.

 

 

Swensweg 5

 

 

2031GA Haarlem

 

 

Nederland

 

 

 

 

12.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/14/912/004

 

geregistreerd

EU/1/14/912/005

 

 

 

 

13.

PARTIJNUMMER

 

 

Charge

langer

 

 

 

 

14. ALGEMENE INDELING VOORnietDE AFLEVERINGGeneesmiddel op medisch voorschrift

 

Geneesmiddel

15.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.

INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is geaccepteerd.

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld