Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zostavax (varicella-zoster virus (live, attenuated)) – Etikettering - J07BK02

Updated on site: 11-Oct-2017

Naam van geneesmiddelZostavax
ATC codeJ07BK02
Werkzame stofvaricella-zoster virus (live, attenuated)
ProducentMSD VACCINS

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD ZOSTAVAX - Poeder in flacon en oplosmiddel in flacon - verpakking van 1, 10

1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ZOSTAVAX poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie

Gordelroos (herpes zoster) vaccin (levend)

2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Na reconstitutie bevat 1 dosis (0,65 ml):

Varicella-zoster-virus, Oka/Merck-stam, (levend, verzwakt) ≥19.400 PFU

3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sucrose, gehydrolyseerde gelatine, ureum, natriumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, kaliumchloride, mononatrium L-glutamaatmonohydraat, dinatriumfosfaat, natriumhydroxide.

4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie 1 flacon (poeder) + 1 flacon (oplosmiddel)

10 flacons (poeder) + 10 flacons (oplosmiddel)

5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutane of intramusculaire toediening.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren. Niet in de vriezer bewaren. De flacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken of binnen de 30 minuten indien bewaard bij 20°C - 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN

NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/341/001 – verpakking van 1

EU/1/06/341/002 – verpakking van 10

13.BATCHNUMMER

Lot

14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16.INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON MET POEDER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

ZOSTAVAX poeder voor injectie

SC/IM

2.WIJZE VAN TOEDIENING

3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4.BATCHNUMMER

Lot

5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6.OVERIGE

MSD VACCINS

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON MET OPLOSMIDDEL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGSWEG(EN)

Oplosmiddel voor ZOSTAVAX

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6. OVERIGE

MSD VACCINS

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ZOSTAVAX - Poeder in flacon en oplosmiddel in voorgevulde spuit met bevestigde naald - verpakking van 1, 10

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ZOSTAVAX poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit gordelroos (herpes zoster) vaccin (levend)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Na reconstitutie bevat 1 dosis (0,65 ml):

Varicella-zoster-virus, Oka/Merck-stam, (levend, verzwakt) ≥19.400 PFU

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sucrose, gehydrolyseerde gelatine, ureum, natriumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, kaliumchloride, mononatrium L-glutamaatmonohydraat, dinatriumfosfaat, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit 1 flacon (poeder) + 1 voorgevulde spuit met naald (oplosmiddel)

10 flacons (poeder) + 10 voorgevulde spuiten met naald (oplosmiddel)

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutane of intramusculaire toediening.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren. Niet in de vriezer bewaren. De flacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken of binnen de 30 minuten, indien bewaard bij 20°C - 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/341/003 – verpakking van 1

EU/1/06/341/004 – verpakking van 10

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ZOSTAVAX - Poeder in flacon en oplosmiddel in voorgevulde spuit zonder naald - verpakking van 1, 10, 20

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ZOSTAVAX poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit gordelroos (herpes zoster) vaccin (levend)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Na reconstitutie bevat 1 dosis (0,65 ml):

Varicella-zoster-virus, Oka/Merck-stam, (levend, verzwakt) ≥19.400 PFU

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sucrose, gehydrolyseerde gelatine, ureum, natriumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, kaliumchloride, mononatrium L-glutamaatmonohydraat, dinatriumfosfaat, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit 1 flacon (poeder) + 1 voorgevulde spuit zonder naald (oplosmiddel)

10 flacons (poeder) + 10 voorgevulde spuiten zonder naald (oplosmiddel) 20 flacons (poeder) + 20 voorgevulde spuiten zonder naald (oplosmiddel)

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutane of intramusculaire toediening.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren. Niet in de vriezer bewaren. De flacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken of binnen de 30 minuten, indien bewaard bij 20°C - 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/341/005 – verpakking van 1

EU/1/06/341/006 – verpakking van 10

EU/1/06/341/007 – verpakking van 20

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ZOSTAVAX - Poeder in flacon en oplosmiddel in voorgevulde spuit met één niet-bevestigde naald - verpakking van 1, 10, 20

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ZOSTAVAX poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit Gordelroos (herpes zoster) vaccin (levend)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Na reconstitutie bevat 1 dosis (0,65 ml):

Varicella-zoster-virus, Oka/Merck-stam, (levend, verzwakt) ≥19.400 PFU

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sucrose, gehydrolyseerde gelatine, ureum, natriumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, kaliumchloride, mononatrium L-glutamaatmonohydraat, dinatriumfosfaat, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit 1 flacon (poeder) + 1 voorgevulde spuit (oplosmiddel) + 1 naald

10 flacons (poeder) + 10 voorgevulde spuiten (oplosmiddel) + 10 naalden 20 flacons (poeder) + 20 voorgevulde spuiten (oplosmiddel) + 20 naalden

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutane of intramusculaire toediening.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren. Niet in de vriezer bewaren. De flacon in de buitenverpakking

bewaren ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken of binnen de 30 minuten, indien bewaard bij 20°C - 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/341/008 – verpakking van 1

EU/1/06/341/009 – verpakking van 10

EU/1/06/341/010 – verpakking van 20

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

ZOSTAVAX - Poeder in flacon en oplosmiddel in voorgevulde spuit met 2 niet-bevestigde naalden - verpakking van 1, 10, 20

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

ZOSTAVAX poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit gordelroos (herpes zoster) vaccin (levend)

2. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

Na reconstitutie bevat 1 dosis (0,65 ml):

Varicella-zoster-virus, Oka/Merck-stam, (levend, verzwakt) ≥19.400 PFU

3. LIJST VAN HULPSTOFFEN

Sucrose, gehydrolyseerde gelatine, ureum, natriumchloride, kaliumdiwaterstoffosfaat, kaliumchloride, mononatrium L-glutamaatmonohydraat, dinatriumfosfaat, natriumhydroxide.

4. FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie in een voorgevulde spuit 1 flacon (poeder) + 1 voorgevulde spuit (oplosmiddel) + 2 naalden

10 flacons (poeder) + 10 voorgevulde spuiten (oplosmiddel) + 20 naalden 20 flacons (poeder) + 20 voorgevulde spuiten (oplosmiddel) + 40 naalden

5. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Subcutane of intramusculaire toediening.

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

7. ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

9. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

Gekoeld bewaren en transporteren. Niet in de vriezer bewaren. De flacon in de buitenverpakking

bewaren ter bescherming tegen licht.

Na reconstitutie onmiddellijk gebruiken of binnen de 30 minuten, indien bewaard bij 20°C - 25°C.

10. BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon Frankrijk

12. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

EU/1/06/341/011 – verpakking van 1

EU/1/06/341/012 – verpakking van 10

EU/1/06/341/013 – verpakking van 20

13. BATCHNUMMER

Lot

14. ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

15. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

16. INFORMATIE IN BRAILLE

Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

FLACON MET POEDER

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

ZOSTAVAX poeder voor injectie

SC/IM

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6. OVERIGE

MSD VACCINS

GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

VOORGEVULDE SPUIT MET OPLOSMIDDEL

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

Oplosmiddel voor ZOSTAVAX

2. WIJZE VAN TOEDIENING

3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP

4. BATCHNUMMER

Lot

5. INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

1 dosis

6. OVERIGE

MSD VACCINS

Commentaar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Geneesmiddelen op recept vermeld