Dutch
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zypadhera (olanzapine pamoate) – Etikettering - N05AH03

Updated on site: 11-Oct-2017

Naam van geneesmiddelZypadhera
ATC codeN05AH03
Werkzame stofolanzapine pamoate
ProducentEli Lilly Nederland B.V.

Inhoud van artikel

 • 6. OVERIGE
 • GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

  Buitendoos ZYPADHERA 210 mg poeder en oplosmiddel voor injectiesuspensie met verlengde afgifte

  1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

  ZYPADHERA 210 mg poeder en oplosmiddel voor injectiesuspensie met verlengde afgifte Olanzapine

  2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

  Olanzapine pamoaat-monohydraat overeenkomend met 210 mg olanzapine. Na reconstitutie: 150 mg/ml olanzapine.

  3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

  Hulpstoffen van het oplosmiddel zijn carmellosenatrium, mannitol, polysorbaat 80, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

  4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

  Eén injectieflacon met poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte.

  Eén injectieflacon met 3 ml oplosmiddel.

  Eén Hypodermic injectiespuit en -veiligheidsnaald.

  Drie Hypodermic veiligheidsnaalden.

  5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

  Lees voor het gebruik de bijsluiter.

  Intramusculair gebruik.

  Niet intraveneus of subcutaan toedienen.

  6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

  8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

  EXP {MM/JJJJ}

  Injectieflacon met suspensie na reconstitutie: 24 uur.

  Suspensie onmiddellijk gebruiken na optrekken uit de injectieflacon in de injectiespuit.

  9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

  Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

  10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

  11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

  Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

  12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

  EU/1/08/479/001

  13.BATCHNUMMER

  Lot

  14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

  Geneesmiddel op beperkt medisch voorschrift.

  15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

  16.INFORMATIE IN BRAILLE

  Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

  17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

  2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk inbegrepen

  18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK –VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

  PC: {number}

  SN: {number}

  NN: {number}

  GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

  Etiket injectieflacon ZYPADHERA 210 mg poeder voor injectiesuspensie met verlengde afgifte

  1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

  ZYPADHERA 210 mg poeder voor injectie olanzapine met verlengde afgifte IM

  2.WIJZE VAN TOEDIENING

  Voor gebruik de bijsluiter lezen

  3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

  EXP

  4.BATCHNUMMER

  Lot

  5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

  210 mg

  6.OVERIGE

  GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

  Buitendoos ZYPADHERA 300 mg poeder en oplosmiddel voor injectiesuspensie met verlengde afgifte

  1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

  ZYPADHERA 300 mg poeder en oplosmiddel voor injectiesuspensie met verlengde afgifte Olanzapine

  2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

  Olanzapine pamoaat-monohydraat overeenkomend met 300 mg olanzapine. Na reconstitutie: 150 mg/ml olanzapine.

  3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

  Hulpstoffen van het oplosmiddel zijn carmellosenatrium, mannitol, polysorbaat 80, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

  4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

  Eén injectieflacon met poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte. Eén injectieflacon met 3 ml oplosmiddel.

  Eén Hypodermic injectiespuit en -veiligheidsnaald. Drie Hypodermic veiligheidsnaalden.

  5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

  Lees voor het gebruik de bijsluiter.

  Intramusculair gebruik.

  Niet intraveneus of subcutaan toedienen.

  6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

  8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

  EXP {MM/JJJJ}

  Injectieflacon met suspensie na reconstitutie: 24 uur.

  Suspensie onmiddellijk gebruiken na optrekken uit de injectieflacon in de injectiespuit.

  9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

  Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

  10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

  11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

  Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Nederland

  12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

  EU/1/08/479/002

  13.BACTHNUMMER

  Lot

  14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

  Geneesmiddel op beperkt medisch voorschrift.

  15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

  16.INFORMATIE IN BRAILLE

  Rechtvaardiging voor uitzondering van braille is aanvaardbaar.

  17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

  2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk inbegrepen

  18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK –VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

  PC: {number}

  SN: {number}

  NN: {number}

  GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

  Etiket injectieflacon ZYPADHERA 300 mg poeder voor injectiesuspensie met verlengde afgifte

  1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

  ZYPADHERA 300 mg poeder voor injectie olanzapine met verlengde afgifte IM

  2.WIJZE VAN TOEDIENING

  Voor gebruik de bijsluiter lezen

  3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

  EXP

  4.BATCHNUMMER

  Lot

  5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

  300 mg

  6.OVERIGE

  GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

  Buitendoos ZYPADHERA 405 mg poeder en oplosmiddel voor injectiesuspensie met verlengde afgifte

  1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

  ZYPADHERA 405 mg poeder en oplosmiddel voor injectiesuspensie met verlengde afgifte Olanzapine

  2.GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN)

  Olanzapine pamoaat –monohydraat overeenkomend met 405 mg olanzapine. Na reconstitutie: 150 mg/ml olanzapine.

  3.LIJST VAN HULPSTOFFEN

  Hulpstoffen van het oplosmiddel zijn carmellosenatrium, mannitol, polysorbaat 80, water voor injecties, zoutzuur, natriumhydroxide.

  4.FARMACEUTISCHE VORM EN INHOUD

  Eén injectieflacon met poeder voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte. Eén injectieflacon met 3 ml oplosmiddel.

  Eén Hypodermic injectiespuit en -veiligheidsnaald. Drie Hypodermic veiligheidsnaalden.

  5.WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

  Lees voor het gebruik de bijsluiter.

  Intramusculair gebruik.

  Niet intraveneus of subcutaan toedienen.

  6. EEN SPECIALE WAARSCHUWING DAT HET GENEESMIDDEL BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN DIENT TE WORDEN GEHOUDEN

  Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  7.ANDERE SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

  8.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

  EXP {MM/JJJJ}

  Injectieflacon met suspensie na reconstitutie: 24 uur.

  Suspensie onmiddellijk gebruiken na optrekken uit de injectieflacon in de injectiespuit.

  9.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE BEWARING

  Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

  10.BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE GENEESMIDDELEN OF DAARVAN AFGELEIDE AFVALSTOFFEN (INDIEN VAN TOEPASSING)

  11. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

  Eli Lilly Nederland BV, Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Houten, Nederland

  12.NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

  EU/1/08/479/003

  13.BACTHNUMMER

  Lot

  14.ALGEMENE INDELING VOOR DE AFLEVERING

  Geneesmiddel op beperkt medisch voorschrift.

  15.INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

  16.INFORMATIE IN BRAILLE

  Rechtvaardiging voor uitzondering van van braille is aanvaardbaar.

  17.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK – 2D MATRIXCODE

  2D matrixcode met het unieke identificatiekenmerk inbegrepen

  18.UNIEK IDENTIFICATIEKENMERK –VOOR MENSEN LEESBARE GEGEVENS

  PC: {number}

  SN: {number}

  NN: {number}

  GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

  Etiket injectieflacon ZYPADHERA 405 mg poeder voor injectiesuspensie met verlengde afgifte

  1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

  ZYPADHERA 405 mg poeder voor injectie olanzapine met verlengde afgifte IM

  2.WIJZE VAN TOEDIENING

  Voor gebruik de bijsluiter lezen

  3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

  EXP

  4.BACTHNUMMER

  Lot

  5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

  405 mg

  6. OVERIGE

  GEGEVENS DIE IN IEDER GEVAL OP PRIMAIRE KLEINVERPAKKINGEN MOETEN WORDEN VERMELD

  Etiket injectieflacon Oplosmiddel voor ZYPADHERA

  1.NAAM VAN HET GENEESMIDDEL EN DE TOEDIENINGWEG(EN)

  Oplosmiddel voor ZYPADHERA

  IM

  2.WIJZE VAN TOEDIENING

  Voor gebruik de bijsluiter lezen

  3.UITERSTE GEBRUIKSDATUM

  EXP

  4.BACTHNUMMER

  Lot

  5.INHOUD UITGEDRUKT IN GEWICHT, VOLUME OF EENHEID

  3 ml

  6.OVERIGE

  Commentaar

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hulp
  • Get it on Google Play
  • Over
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

   Geneesmiddelen op recept vermeld