Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bexsero (recombinant Neisseria meningitidis group-B...) - J07AH09

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnBexsero
ATC-kodeJ07AH09
Stoffrecombinant Neisseria meningitidis group-B NHBA fusion protein /recombinant Neisseria meningitidis group-B NadA protein /recombinant Neisseria meningitidis group B fHbp fusion protein /outer membrane vesiclesfrom Neisseria meningitidis group-B strain NZ98
ProdusentGSK Vaccines S.r.l.

Artikkelinnhold

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Bexsero injeksjonsvæske, suspensjon i ferdigfylt sprøyte

Meningokokk gruppe B-vaksine (rDNA, komponent, adsorbert)

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

 

En dose (0,5 ml) inneholder:

 

Rekombinant Neisseria meningitidis gruppe B NHBA-fusjonsprotein 1, 2, 3

50 mikrogram

Rekombinant Neisseria meningitidis gruppe B NadA-protein 1, 2, 3

50 mikrogram

Rekombinant Neisseria meningitidis gruppe B fHbp-fusjonsprotein 1, 2, 3

50 mikrogram

Yttermembranvesikler (OMV) fra Neisseria meningitidis gruppe B stamme

25 mikrogram

NZ98/254 målt som mengde av totalprotein som inneholder PorA P1.4 2

 

1produsert i E. coli-celler med rekombinant DNA-teknologi

2adsorbert på aluminiumhydroksid (0,5 mg Al³+)

3NHBA (neisseria heparinbindende antigen), NadA (neisseria adhesin A), fHbp (faktor H-bindende protein)

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORMLes mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter