Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cervarix (human papillomavirus1 type 16 L1 protein...) - J07BM02

Updated on site: 05-Oct-2017

Medikamentets navnCervarix
ATC-kodeJ07BM02
Stoffhuman papillomavirus1 type 16 L1 protein / human papillomavirus type 18 L1 protein
ProdusentGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Artikkelinnhold

1.LEGEMIDLETS NAVN

Cervarix injeksjonsvæske, suspensjon.

Vaksine mot humant papillomavirus [type 16,18] (rekombinant) (med adjuvans, adsorbert)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 dose (0,5 ml) inneholder:

Humant papillomavirus1

type 16 L1 protein2,3,4

20 mikrogram

Humant papillomavirus1

type 18 L1 protein2,3,4

20 mikrogram

1Humant papillomavirus = HPV

 

2med AS04 adjuvans som inneholder:

 

3-O-desacyl-4’-monofosforyl lipid A (MPL)3

50 mikrogram

3adsorbert til aluminiumhydroksid, hydrert (Al(OH)3)

0,5 milligram Al3+ totalt

4L1 protein i form av ikke-infeksiøse viruslignende partikler (VLP) produsert ved rekombinant DNA- teknologi i et Baculovirus ekspresjonssystem som bruker Hi-5 Rix4446 celler fra Trichoplusia ni.

For fullstendig liste over hjelpestoffer se, pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Injeksjonsvæske, suspensjon.Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter