Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Clopidogrel Teva Pharma B.V. (clopidogrel hydrobromide) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnClopidogrel Teva Pharma B.V.
ATC-kodeB01AC04
Stoffclopidogrel hydrobromide
ProdusentTeva Pharma B.V.  

A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13
4042 Debrecen Ungarn
TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park Eastbourne
BN22 9AG East Sussex Storbritannia

Pharmachemie B.V.

 

salg

Swensweg 5

 

2031 GA Haarlem

for

Nederland

 

TEVA Santé SA

 

 

 

Rue Bellocier, 89107 Sens

 

 

Frankrike

 

 

 

 

 

 

godkjent

B.

VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Legemiddel underlagt reseptplikt.

 

lenger

 

 

 

 

 

C.

ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

 

 

ikke

 

 

• Periodiske sikkerhe soppdateringsrapporter (PSUR)

 

er

 

 

 

 

Legemidlet

 

 

 

I pakningsvedlegget skal det stå navn og adresse til tilvirkeren s m er ansvarlig for batch release for gjeldende batch.

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal sende inn periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter for dette legemidlet i samsvar med kravene i EURD-listen (European Union Reference Date list) som gjort rede for Artikkel 107c(7) av direktiv 2001/83/EF og publisert på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontor (The European Medicines Agency).

D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV EGEMIDLET

Risikohåndteringsplan (RMP)

Ikke relevant.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter