Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emadine (emedastine) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - S01GX06

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnEmadine
ATC-kodeS01GX06
Stoffemedastine
ProdusentNovartis Europharm Limited

A.TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCHRELEASE

Navn og adresser til tilvirker(e) ansvarlig for batchrelease

EMADINE 0,5 mg/ml. Øyedråper, oppløsning.

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14,

B-2870 Puurs,

Belgia

Alcon Cusi S.A.

Camil Fabra 58,

08320 El Masnou,

Barcelona,

Spania

EMADINE 0,5 mg/ml. Øyedråper, oppløsning, endosebeholder.

S.A. Alcon-Couvreur N.V.

Rijksweg 14,

B-2870 Puurs,

Belgia

I pakningsvedlegget skal det stå navn og adresse til tilvirkeren som er ansvarlig for batch release for gjeldende batch.

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Legemiddel underlagt reseptplikt.

C.ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal sende inn periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter for dette legemidlet i samsvar med kravene i EURD-listen (European Union Reference Date list) som gjort rede for i Artikkel 107c(7) av direktiv 2001/83/EF og publisert på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontor (The European Medicines Agency)

D.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET

Ikke relevant.

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter