Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fablyn (lasofoxifene tartrate) - G03

Updated on site: 06-Oct-2017

Medikamentets navnFablyn
ATC-kodeG03
Stofflasofoxifene tartrate
ProdusentDr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH

Artikkelinnhold

1.LEGEMIDLETS NAVN

FABLYN 500 mikrogram Filmdrasjerte tabletter.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver filmdrasjerte tablett inneholder lasofoksifentartrat, tilsvarende 500 mikrogram lasofoksifen.

Hjelpestoff: Hver filmdrasjerte tablett inneholder 71,34 mg laktose.

 

salg

 

 

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

 

for

 

3. LEGEMIDDELFORM

godkjent

 

 

 

Tablett, filmdrasjert.

 

 

 

 

 

Trekantede, ferskenfargede, filmdrasjerte tabletter merket “Pfizer” på en side og “OPR 05” på den andre siden.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

FABLYN er indisert for behandling av osteoporoselengerhos postmenopausale kvinner med forhøyet risiko for fraktur. Behandling med FABLYN har vist en si ifikant reduksjon i forekomst av vertebrale og non-vertebrale frakturer, men ikke hoftefraktur r (se pkt. 5.1).

Ved avgjørelse om valg mellomikkeFABLYN er annen behandling, inklusive østrogen, til en postmenopausal kvinne, skal postmenopausale symptomer, effekter på uterint vev og brystvev, samt kardiovaskulær risiko og fordeler vurderes (se pkt. 5.1).Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter