Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HBVaxPro (hepatitis B, recombinant surface antigen) - J07BC01

Updated on site: 07-Oct-2017

Medikamentets navnHBVaxPro
ATC-kodeJ07BC01
Stoffhepatitis B, recombinant surface antigen
ProdusentMSD VACCINS

Artikkelinnhold

1.LEGEMIDLETS NAVN

HBVAXPRO 5 mikrogram injeksjonsvæske, suspensjon

Vaksine mot hepatitt B (rDNA)

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1 dose (0,5 ml) inneholder:

Hepatitt B virus overflateantigen, rekombinant (HBsAg) * 5 mikrogram Adsorbert til amorf aluminiumhydroksyfosfatsulfat (0,25 milligram Al+)

* Fremstilt i gjærceller Saccharomyces cerevisiae (stamme 2150-2-3) ved rekombinant DNA- teknologi.

Denne vaksinen kan inneholde spor av formaldehyd og kaliumtiocyanat som brukes i fremstillingsprosessen. Se pkt. 4.3, 4.4 og 4.8.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter