Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jardiance (empagliflozin) - A10BK03

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnJardiance
ATC-kodeA10BK03
Stoffempagliflozin
ProdusentBoehringer Ingelheim International GmbH

Artikkelinnhold

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Jardiance 10 mg tablett, filmdrasjert

Jardiance 25 mg tablett, filmdrasjert

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Jardiance 10 mg tablett, filmdrasjert

Hver tablett inneholder 10 mg empagliflozin.

Hjelpestoff(er) med kjent effekt

Hver tablett inneholder laktose monohydrat tilsvarende 154,3 mg vannfri laktose.Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter