Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kalydeco (ivacaftor) - R07AX02

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnKalydeco
ATC-kodeR07AX02
Stoffivacaftor
ProdusentVertex Pharmaceuticals (Europe) Ltd

Artikkelinnhold

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

Kalydeco 150 mg tabletter, filmdrasjerte

  Liste over reseptbelagte medikamenter:

 • Incruse

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 150 mg ivakaftor.

Hjelpestoff med kjent effekt

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 167,2 mg laktose (som monohydrat)

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORMLes mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Hjelp
 • Get it on Google Play
 • Om
 • Info on site by:

 • Presented by RXed.eu

 • 27558

  liste over reseptbelagte medikamenter