Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kanuma (sebelipase alfa) - A16

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnKanuma
ATC-kodeA16
Stoffsebelipase alfa
ProdusentAlexion Europe SAS

Artikkelinnhold

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon om bivirkningsrapportering.

1.LEGEMIDLETS NAVN

KANUMA 2 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml oppløsning inneholder 2 mg sebelipase alfa*. Hvert 10 ml hetteglass inneholder 20 mg sebelipase alfa.

*Sebelipase alfa er laget i eggehvite av transgen Gallus med rekombinant DNA (rDNA)-teknologi.

Hjelpestoffer med kjent effekt:

Hvert 10 ml hetteglass inneholder 33 mg natrium.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter