Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MabCampath (alemtuzumab) - L01XC04

Updated on site: 08-Oct-2017

Medikamentets navnMabCampath
ATC-kodeL01XC04
Stoffalemtuzumab
ProdusentGenzyme Europe B.V.

Artikkelinnhold

Konsentrat til infusjonsvæske. Fargeløst til lett gult konsentrat.
For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.
1 ml inneholder 10 mg alemtuzumab 10 ml. Hver ampulle inneholder 30 mg alemtuzumab .
1. LEGEMIDLETS NAVN
MabCampath 10 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Alemtuzumab er et genmanipulert og humanisert IgG1 kappa monoklonalt antistoff spesifikt for et 21- 28 kD lymfocytt celleoverflateglykoprotein (CD52). Antistoffet er fremstilt i en suspensjonskultur av pattedyrceller (Chinese Hamster-ovarier) dyrket i et næringsmedium.

authorised

3.LEGEMIDDELFORM

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1 Indikasjoner

 

no

MabCampath er indisert i behandlingen av pasienter med kronisk lymfatisk B-celle leukemi (B-KLL)

der kombinasjonsbehandling med fludarabin og annen kjemoterapilongerikke egnet.

product

4.2 Dosering og administrasjonsmå e

 

MabCampath skal administreres under veiledning av lege med erfaring i kreftbehandling.

Dosering

I løpet av den første behan lingsuken skal MabCampath gis i opptrappende doser: 3 mg på dag 1,Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter