Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Quadramet (samarium [153Sm] lexidronam pentasodium) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - V10BX02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnQuadramet
ATC-kodeV10BX02
Stoffsamarium [153Sm] lexidronam pentasodium
ProdusentCIS bio international

A.PRODUSENT(ER) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker(e) ansvarlig for batch release

CIS bio international B.P. 32

91192 GIF sur YVETTE cedex FRANKRIKE

B.VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER FOR LEVERING OG BRUK

Legemiddel underlagt begrenset forskrivning. (Se Vedlegg I, Preparatomtale, pkt. 4.2.).

C. ANDRE VILKÅR OG KRAV FOR MARKEDSFØRINGSTILLATELS EN

System for legemiddelovervåking

Innehaveren av markedsføringstillatelsen må sørge f or at systemet for legemiddelovervåking, framlagt i modul 1.8.1. av markedsføringstillatelsen, er på plass og fungerer før og under markedsføringen av legemidlet.

D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG EFF EKTIV BRUK AV LEGEMIDLET

Ikke relevant

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter