Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ratiograstim (filgrastim) - L03AA02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRatiograstim
ATC-kodeL03AA02
Stofffilgrastim
ProdusentRatiopharm GmbH

Artikkelinnhold

1.LEGEMIDLETS NAVN

Ratiograstim 30 MIE /0,5 ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver ml oppløsning til injeksjon eller infusjon inneholder 60 millioner internasjonale enheter [MIE] (600 µg) filgrastim.

Hver ferdigfylt sprøyte inneholder 30 MIE (300 µg) filgrastim i 0,5 ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning.

Filgrastim (rekombinant human metionylert granulocytt-kolonistimulerende faktor) produseres i Escherichia coli K802 ved rekombinant DNA-teknologi.

Hjelpestoffer med kjent effekt

Hver ml oppløsning inneholder 50 mg sorbitol.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter