Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Remicade (infliximab) - L04AB02

Updated on site: 09-Oct-2017

Medikamentets navnRemicade
ATC-kodeL04AB02
Stoffinfliximab
ProdusentJanssen Biologics B.V.  

Artikkelinnhold

1.LEGEMIDLETS NAVN

Remicade 100 mg pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hvert hetteglass inneholder 100 mg infliksimab (infliximab.). Infliksimab er et kimerisk humant/murint IgG1 monoklonalt antistoff produsert i murine hybridomceller ved rekombinant DNA- teknologi. Etter rekonstituering inneholder hver ml 10 mg infliksimab.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning.

Pulveret er en frysetørret hvit pellet.

4.KLINISKE OPPLYSNINGERLes mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter