Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sabervel (irbesartan) - C09CA04

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSabervel
ATC-kodeC09CA04
Stoffirbesartan
ProdusentPharmathen S.A.

Artikkelinnhold

LEGEMIDLETS NAVN

Sabervel 75 mg filmdrasjerte tabletter.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver filmdrasjert tablett inneholder 75 mg irbesartan.

Hjelpestoff med kjent effekt:

20 mg laktosemonohydrat per filmdrasjert tablett.

For fullstendig liste over hjelpestoffene se pkt. 6.1.

3.

LEGEMIDDELFORM

Filmdrasjert tablett.

markedsføringstillatelse

 

Hvit, konkav, rund, filmdrasjert tablett med 7 mm diameter.

4.

KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1

Indikasjoner

 

Sabervel er indisert hos voksne til behandling av essens ell hypertensjon.

Legemidlet er også indisert til behandling av nyresykdom hos voksne pasienter med hypertensjon og type 2 diabetes mellitus som del av et antihypertensivt legemiddelregime (se pkt. 4.3, 4.4, 4.5 og 5.1).Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter