Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sonata (zaleplon) – Vilkår eller restriksjoner vedrørende leveranse og bruk - N05CF03

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnSonata
ATC-kodeN05CF03
Stoffzaleplon
ProdusentMeda AB

A. TILVIRKER(E) ANSVARLIG FOR BATCH RELEASE

Navn og adresse til tilvirker ansvarlig for batch release

MEDA Manufacturing GmbH

Neurather Ring 1

51063 Cologne

Tyskland

B. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE LEVERANSE OG BRUK

Legemiddel underlagt reseptplikt.

 

salg

C.

ANDRE VILKÅR OG KRAV TIL

for

MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

Periodiske sikkerhetsoppdateringsrapporter (PSUR)

 

 

 

 

dette legemidlet i samsvar med kravene i EURD-listen (European Union Reference Date list) som gjort rede for i Artikkel 107c(7) av direktiv 2001/83/EF og publisert på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontor (The European Medicines Agency).

Innehaver av markedsføringstillatelsen skal sende inn periodiskegodkjentsikk rh tsoppdateringsrapporter for

 

 

 

lenger

D. VILKÅR ELLER RESTRIKSJONER VEDRØRENDE SIKKER OG

EFFEKTIV BRUK AV LEGEMIDLET

 

Ikke relevant.

 

ikke

 

 

er

 

Legemidlet

 

 

 

 

 

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter