Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Telzir (fosamprenavir calcium) - J05AE07

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTelzir
ATC-kodeJ05AE07
Stofffosamprenavir calcium
ProdusentViiV Healthcare UK Limited  

Artikkelinnhold

1.LEGEMIDLETS NAVN

Telzir 700 mg filmdrasjerte tabletter.

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Hver filmdrasjerte tablett inneholder 700 mg fosamprenavir som kalsiumfosamprenavir (tilsvarende omtrent 600 mg amprenavir).

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt.. 6.1.

3.LEGEMIDDELFORM

Tablett, filmdrasjert.

Rosa filmdrasjerte, kapselformede, bikonvekse tabletter, merket med GXLL7 på den ene siden.

4.KLINISKE OPPLYSNINGERLes mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter