Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Velg språk for nettsiden

Topotecan Eagle (topotecan hydrochloride) - L01XX17

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnTopotecan Eagle
ATC-kodeL01XX17
Stofftopotecan hydrochloride
ProdusentEagle Laboratories Ltd.   

Artikkelinnhold

1. LEGEMIDLETS NAVN
Topotecan Eagle 3 mg/1 ml konsentrat til infusjonsvæske
2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING
Én ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder 3 mg topotekan (som hydroklorid).

Hvert hetteglass med 1 ml enkel dose inneholder 3 mg topotekan.

For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1.

3. LEGEMIDDELFORM

for

salg

 

Konsentrat til infusjonsvæske.

 

Klar lys gul til oransje oppløsning, pH ≤ 1,2.

 

 

 

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Topotekan monoterapi er indisert til behandlinglengerav pasienter medgodkjentresidiverende småcellet lungecancer (SCLC) hvor gjentatt terapi med førstelinjebehandling ikke r egnet (se pkt. 5.1).

Topotekan i kombinasjon med cisplatin, er indisert for pasienter med tilbakevendende karsinom i cervix etter strålebehandling, samt for pasiente m d sykdom i fase IVB. Et vedvarende opphold i behandlingen er nødvendig for pasienter som tid ig re har vært behandlet med cisplatin, før behandling med kombinasjonen (se pkt. 5.1).

4.2 Dosering og administrasjonsmåte

Dosering

er

ikke

 

LegemidletI kombinasjon med cispla in, bør preparatomtalen for cisplatin konsulteres i sin helhet.

Før den første behand ingskuren med topotekan, må pasientene ha et baseline nøytrofilantall på ≥ 1,5 x 109/l, et blo plateantall på ≥ 100 x 109/l og et hemoglobinnivå på ≥ 9 g/dl (etter blodoverføring hvis nødvendig).Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter