Norwegian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valtropin (somatropin) - H01AC01

Updated on site: 10-Oct-2017

Medikamentets navnValtropin
ATC-kodeH01AC01
Stoffsomatropin
ProdusentBioPartners GmbH

Artikkelinnhold

1.LEGEMIDLETS NAVN

Valtropin 5 mg/1,5 ml pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

2.KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Ett hetteglass med pulver inneholder 5 mg somatropin (tilsvarer 15 IE).

Etter rekonstituering med 1,5 ml væske, inneholder 1 ml: somatropin* 3,33 mg (tilsvarer 10 IE)

* produsert i gjærceller (Saccharomyces cerevisiae) ved hjelp av rekombinant DNA-teknologi.

For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

 

salg

3. LEGEMIDDELFORM

for

 

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning.

 

 

 

godkjent

 

 

Hvitt eller nesten hvitt pulver. Væsken er en klar oppløsning.

 

 

Etter rekonstituering med den tilhørende oppløsningsvæsken har Valtropin pH-verdi på ca. 7,5 og en osmolalitet på ca. 320 mOsm/kg.

4.KLINISKE OPPLYSNINGER

4.1Indikasjoner

Pediatrisk populasjon

 

ikke

lenger

 

 

-

Langtidsbehandling av barn (i ald r n 2 til 11 år) og ungdom (i alderen 12 til 18 år) med

 

vekstproblemer på grunn av ut lstre elig sekresjon av normalt endogent veksthormon.

-

Behandling av kortvoksthet hos barn med Turner-syndrom, som er bekreftet med

 

kromosomanalyse.

er

 

 

-

Legemidlet

 

 

Behandling av vekstre ardasjon hos prepubertale barn med kronisk nyreinsuffisiens.

Voksne pasienter

 

 

 

-

Substitusjonsbehandling av voksne med uttalt veksthormonmangel med etiologi fra

 

barndommen eller fra voksen alder.

 Les mer ...

Kommentarer

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Hjelp
  • Get it on Google Play
  • Om
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    liste over reseptbelagte medikamenter