Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acomplia (rimonabant) – Oznakowanie opakowań - A08AX01

Updated on site: 05-Oct-2017

Nazwa lekarstwaAcomplia
Kod ATCA08AX01
Substancjarimonabant
Producentsanofi-aventis

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekturowe pudełka zawierające 14, 28, 30, 56, 70, 84, 90 i 98 tabletek powlekanych w blistrach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiera również laktozę jednowodną.

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rymonabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedna tabletka zawiera 20 mg rymonabantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

 

 

 

14 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70x1 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIAnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne.

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE DOTYCZbez ĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 avenue de France

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

 

 

 

 

 

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

 

 

 

 

 

WŁAŚCIWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

 

 

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/006

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/005

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek wydawany na receptę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACJA PODANA BRAJLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

 

FOLIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blistry po 14, 28, 56, 84 i 98 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

dopuszczenie

do

 

 

ACOMPLIA 20 mg tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

rymonabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

 

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności {MM/RRRR}

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wtorek

 

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

4.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

Środa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piątek

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

Sobota

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedziela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

 

FOLIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blistry po 30, 70 x 1 i 90 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

dopuszczenie

do

 

 

ACOMPLIA 20 mg tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

rymonabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

 

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności {MM/RRRR}

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMER SERII

 

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

 

I NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

 

 

 

 

 

Tekturowe pudełka po 28, 98 i 500 tabletek powlekanych w butelkach z HDPE / etykiety na

 

butelkach z HDPE po 28, 98 i 500 tabletek powlekanych

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

dopuszczenie

 

 

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

 

ACOMPLIA 20 mg tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

rymonabant

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

 

 

 

 

 

Jedna tabletka zawiera 20 mg rymonabantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiera również laktozę jednowodną.

pozwolenia

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji znajduje się w ulotce dla pacjenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

 

28 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

98 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

500 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

5.SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne.

 

ż

nego

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZwa ĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

leczniczy

 

 

 

 

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

Termin ważności {MM/RRRR}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

 

 

 

 

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

 

 

 

 

WŁAŚCIWE

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

 

 

 

 

sanofi-aventis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 avenue de France

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-75013 Paris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/007

 

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/06/344/009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

Lek wydawany na receptę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACJA PODANA

BRAJLEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPLIA

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę