Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adenuric (febuxostat) – Oznakowanie opakowań - M04AA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Nazwa lekarstwaAdenuric
Kod ATCM04AA03
Substancjafebuxostat
ProducentMenarini International Operations Luxembourg S.A. (MIOL)

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ADENURIC 80 mg tabletki powlekane

Febuksostat

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda tabletka zawiera 80 mg febuksostatu.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera również laktozę (jednowodną).

W celu uzyskania dalszych informacji należy przeczytać ulotkę.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

14 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

42 tabletki powlekane

56 tabletek powlekanych

84 tabletki powlekane

98 tabletek powlekanych

5.SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12.NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/447/001 28 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/002 84 tabletki powlekane

EU/1/08/447/005 42 tabletki powlekane

EU/1/08/447/006 14 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/007 56 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/008 98 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/013 14 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/014 28 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/015 42 tabletki powlekane

EU/1/08/447/016 56 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/017 84 tabletki powlekane

EU/1/08/447/018 98 tabletek powlekanych

13.NUMER SERII

Nr serii:

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - lek wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

ADENURIC 80 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

BLISTER PVC/ACLAR/ALUMINIUM LUB BLISTER PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ADENURIC 80 mg tabletki

Febuksostat

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Menarini International O. L. S. A.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4.NUMER SERII

Nr serii:

5.INNE

Pn.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Ndz.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

PUDEŁKO TEKTUROWE

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ADENURIC 120 mg tabletki powlekane

Febuksostat

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(YCH)

Każda tabletka zawiera 120 mg febuksostatu.

3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera również laktozę (jednowodną).

W celu uzyskania dalszych informacji należy przeczytać ulotkę.

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

14 tabletek powlekanych

28 tabletek powlekanych

42 tabletki powlekane

56 tabletek powlekanych

84 tabletki powlekane

98 tabletek powlekanych

5. SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŻELI KONIECZNE

8. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Podmiot odpowiedzialny: Menarini International O. L. S. A.

1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg Luksemburg

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/08/447/003 28 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/004 84 tabletki powlekane

EU/1/08/447/009 14 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/010 42 tabletki powlekane

EU/1/08/447/011 56 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/012 98 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/019 14 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/020 28 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/021 42 tabletki powlekane

EU/1/08/447/022 56 tabletek powlekanych

EU/1/08/447/023 84 tabletki powlekane

EU/1/08/447/024 98 tabletek powlekanych

13. NUMER SERII

Nr serii:

14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Rp - lek wydawany na receptę.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

ADENURIC 120 mg

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH

FOLIOWYCH

BLISTER PVC/ACLAR/ALUMINIUM LUB BLISTER PVC/PE/PVDC/ALUMINIUM

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ADENURIC 120 mg tabletki

Febuksostat

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Menarini International O. L. S. A.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności:

4. NUMER SERII

Nr serii:

5. INNE

Pn.

Wt.

Śr.

Czw.

Pt.

Sob.

Ndz.

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę