Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wybierz język strony

Brimica Genuair (aclidinium / formoterol fumarate dihydrate) – Oznakowanie opakowań - R03AL05

Updated on site: 05-Oct-2017

Nazwa lekarstwaBrimica Genuair
Kod ATCR03AL05
Substancjaaclidinium / formoterol fumarate dihydrate
ProducentAstraZeneca AB

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH ZEWNĘTRZNE OPAKOWANIE TEKTUROWE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brimica Genuair 340/12 mikrogramów proszek do inhalacji aklidyna/formoterolu fumaran dwuwodny

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda dostarczona dawka zawiera 396 mikrogramów bromku aklidyny (co odpowiada 340 mikrogramom aklidyny) oraz 11,8 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

Zawiera także laktozę

Więcej informacji znajduje się w ulotce.

4.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1 inhalator zawierający 30 dawek

1 inhalator zawierający 60 dawek

3 inhalatory, z których każdy zawiera 60 dawek

5.SPOSÓB I DROGA PODANIA

Podanie wziewne

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

6.OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

Zużyć w ciągu 60 dni od otwarcia torebki.

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Inhalator Genuair należy przechowywać w zamkniętej torebce ochronnej aż do momentu rozpoczęcia stosowania leku.

10.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Szwecja

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12.NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/14/963/001

1 inhalator z 60 dawkami

 

EU/1/14/963/002

3 inhalatory, każdy z 60

dawkami

EU/1/14/963/003

1 inhalator z 30 dawkami

 

13.NUMER SERII

Nr serii (Lot)

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

15.INSTRUKCJA UŻYCIA

16.INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

brimica genuair

17.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D

Obejmuje kod 2D będący nośnikiem niepowtarzalnego identyfikatora.

18.NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA

PC:

SN:

NN:

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

TOREBKA ALUMINIOWA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brimica Genuair 340/12 mikrogramów proszek do inhalacji aklidyna/formoterolu fumaran dwuwodny

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

Zużyć w ciągu 60 dni od otwarcia torebki.

4.NUMER SERII<, KODY DONACJI I PRODUKTU>

Lot

5.INNE

Inhalator Genuair należy przechowywać w zamkniętej torebce ochronnej aż do momentu rozpoczęcia stosowania leku.

[strzałka] Tutaj rozerwać

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA INHALATORA

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO I DROGA PODANIA

Brimica Genuair 340/12 µg proszek do inhalacji aklidyna/formoterolu fumaran dwuwodny

2.SPOSÓB PODAWANIA

Podanie wziewne

3. TERMIN WAŻNOŚCI

Zużyć w ciągu 60 dni od otwarcia torebki.

EXP

4. NUMER SERII<, KODY DONACJI I PRODUKTU>

Lot

5. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY JEDNOSTEK

30 dawek

60 dawek

6.INNE

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę