Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Wybierz język strony

Capecitabine SUN (capecitabine) – Oznakowanie opakowań - L01BC06

Updated on site: 05-Oct-2017

Nazwa lekarstwaCapecitabine SUN
Kod ATCL01BC06
Substancjacapecitabine
ProducentSun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTONIK

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Capecitabine SUN 150 mg tabletki powlekane kapecytabina

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka powlekane zawiera 150 mg kapecytabiny.

3.WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

Zawiera także: bezwodnej laktozę. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz ulotka dla

 

pacjenta.

 

 

 

 

 

dopuszczenie

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

60 tabletek powlekanych

 

 

 

pozwolenia

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne

 

 

żnego

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

 

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holandia

12.NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/1/13/831/001

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

 

do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

na

 

 

 

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

15.

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capecitabine SUN 150 mg tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Capecitabine SUN 150 mg tabletki powlekane kapecytabina

2.NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3.TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4.NUMER SERII

 

 

 

 

nego

 

 

 

ż

 

 

bez

wa

 

 

leczniczy

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

 

dopuszczenie

 

 

na

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

KARTONIK

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Capecitabine SUN 500 mg tabletki powlekane kapecytabina

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda tabletka powlekane zawiera 500 mg kapecytabiny.

 

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

do

 

 

Zawiera także: bezwodnej laktozę. W celu uzyskania szczegółowych informacji patrz ulotka dla

 

pacjenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 

120 tabletek powlekanych

 

 

 

 

pozwolenia

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

8.TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności (EXP)

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Holandia

12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/1/13/831/002

 

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

 

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt leczniczy wydawany na receptę.

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bez

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A

 

 

 

Capecitabine SUN 500 mg tabletki powlekane

 

 

 

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Capecitabine SUN 500 mg tabletki powlekane kapecytabina

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5. INNE

 

 

 

 

nego

 

 

 

ż

 

 

bez

wa

 

 

leczniczy

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do

obrotu

 

 

dopuszczenie

 

 

na

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę