Polish
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Sandoz (clopidogrel) – Oznakowanie opakowań - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Nazwa lekarstwaClopidogrel Sandoz
Kod ATCB01AC04
Substancjaclopidogrel
ProducentAcino Pharma GmbH

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

OPAKOWANIE ZEWNĘTRZNE

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

Clopidogrel Sandoz 75 mg tabletki powlekane

 

 

obrotu

 

 

Klopidogrel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (CZYNNYCH)

 

do

 

 

 

 

Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci bezylanu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

 

 

 

 

 

 

Zawiera również olej rycynowy uwodorniony. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy

 

 

 

 

przeczytać załączoną ulotkę.

 

 

 

dopuszczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIAna

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

14 tabletek powlekanych

 

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

28 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 tabletki powlekane

 

 

 

 

 

nego

 

 

 

 

 

 

90 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 tabletek powlekanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB I DROGA(I) PODANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 

 

 

 

 

 

Podanie doustne.

bez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

 

 

 

 

W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM I NIEWIDOCZNYM DLA DZIECI

 

 

 

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

TERMIN WAŻNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

Termin ważności (EXP)

9.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym blistrze w celu ochrony przed wilgocią.

10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

 

PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI

 

WŁAŚCIWE

 

 

 

 

 

 

 

obrotu

11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

 

do

 

 

Acino Pharma GmbH

dopuszczenie

 

 

 

 

 

Am Windfeld 35

 

 

 

83714 Miesbach

 

 

 

Niemcy

 

 

 

 

 

 

 

12. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

 

EU/1/09/547/001-007

 

 

 

na

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMER SERII

 

 

pozwolenia

 

 

 

 

 

 

 

Nr serii (Lot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

 

 

 

Lek wydawany na receptę.

 

nego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ż

 

 

 

15.

 

 

wa

 

 

 

 

INSTRUKCJA UŻYCIA

 

 

 

 

16.

 

bez

 

 

 

 

 

INFORMACJA PODANA BRAJLEM

 

 

 

leczniczy

 

 

 

 

 

 

Clopidogrel Sandoz 75 mg

 

 

 

 

Produkt

 

 

 

 

 

 

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA BLISTRACH LUB OPAKOWANIACH FOLIOWYCH

BLISTER

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Clopidogrel Sandoz 75 mg tabletki powlekane Klopidogrel

2. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Acino Pharma GmbH

3. TERMIN WAŻNOŚCI

EXP

4. NUMER SERII

Lot

5.INNE

 

leczniczy

bez

Produkt

 

 

 

 

nego

pozwolenia

 

 

ż

 

wa

 

 

 

 

do

obrotu

 

dopuszczenie

 

na

 

 

 

 

 

Komentarze

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Pomoc
  • Get it on Google Play
  • O nas
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    lista leków na receptę